Fokus på sikkerhed

Blickle hjul fremmer arbejdssikkerheden i industrielle miljøer

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et grundlæggende princip og rettighed på enhver arbejdsplads. Blickle bidrager med sine produkter et væsentligt bidrag til at øge sikkerheden på arbejdspladsen. Sikker flytning og opbremsning samt en sikker fastholdelse af laster minimerer de væsetligste årsager til arbejdsulykker

Hver dag er ca. 4 procent af alle ansatte i Tyskland syge (kilde: Forbundsministeriet for sundhed, BMG). Dette resulterer i gigantiske beløb for den nationale økonomi: 87,6 milliarder euro i tabte produktionsomkostninger (lønomkostninger) og 148,7 milliarder euro i tabt bruttoværditilvækst i Tyskland i 2019 (kilder: Statista, BAUA). For en virksomhed betyder det, at værdifulde medarbejdere mangler, at processer går i stå, at de resterende medarbejdere belastes mere, hvilket også øger risikoen for ulykker, som kan føre til yderligere sygefravær.

Desværre er transportmateriel med for høj igangsætnings- og rullemodstand ofte årsag til sygdomsrelateret fravær i form af muskel- og knoglelidelser. Disse er de hyppigste årsager til uarbejdsdygtighed, alvorlig invaliditet, begrænset arbejdsevne og for tidlig invaliditet på verdensplan (kilde: Federal Institute for Occupational Safety and Health, BAUA). Når en transportvogn er i bevægelse, kan den hurtigt blive et farligt objekt, afhængigt af hastigheden. Blickle inddeler de potentielle farer i intralogistik i tre områder afhængig af transportmidlets tilstand: Bevægelse, bremsning og stilstand. I alle disse situationer bidrager hjulspecialisten til at øge sikkerheden på arbejdspladsen.

Når man bruger en transportvogn, er der allerede mange kilder, som kan føre til fare under kørslen. Et hjul med fodbeskytter giver beskyttelse mod skader forårsaget af vognens hjul eller mod tabte genstande på gulvet. Når man bruger en transportvogn, er der allerede mange kilder, som kan føre til fare under kørslen. Som Blickle kunde kan man tilvælge dette tilbehør til mange drejelige- og faste hjulserier.

Blickle ErgoMove im Einsatz

For at undgå arbejdsulykker er det også vigtigt, at brugeren af en transportvogn hele tiden har kontrol over denne, mens den er i bevægelse. Med Blickles tromlebremsede hjul kan man i modsætning til konventionelle låsesystemer også bremse transportvognens hastighed, mens denne er i bevægelse. Desuden tilbyder Blickle et bredt udvalg af drejelige og faste hjul med dødmandsbremsefunktion for at øge personbeskyttelsen yderligere. Dødmandsbremsen har en bremsekraft på over 600 Newton. I udgangspositionen låser bremserne hjulene og de løsenes først, når de aktiveres. Inden for elektriske drivsystemer anvender Blickles ErgoMove-system elektromekaniske dødmandsbremser.Takket være den automatiske løsning af bremsen ved hjælp af en sensorhånddetektion på betjeningshåndtagene er det kun muligt at bevæge vognen, hvis operatøren har begge hænder aktivt på vognen. Når et håndtag slippes, bremser vognen straks. Nødstop og klemsikring forhindrer desuden tryk- og klemskader og opfylder dermed de højeste sikkerhedsstandarder. 

Arbejdssikkerhed er ikke kun i fokus, når laster flyttes og bremses, men også når de står stille. Det er her, at de omfattende Blickle-låsesystemer kommer ind i billedet. Disse er enten integreret direkte i hjulene som hjul- og retningsbremse eller de kan også monteres fleksibelt på vognen som selvstændige enheder, f.eks. parkeringsbremserne. De kan sammenlignes med en klassisk donkraft og adskiller sig ved, at de aflaster transportmidlet uden at løfte det. Når parkeringsbremserne aktiveres, opstår der et kontakttryk på ca. 600 Newton mellem vognen og underlaget. De sikrer således et sikkert fastholdelse selv ved tunge belastninger. Låsekraften forbliver altid konstant, uanset den aktuelle belastning.

Blickle har en elektrisk ledende version af næsten alle hjul i sortimentet, specielt til beskyttelse mod elektrostatisk udladning. Den beskytter operatøren af en transportvogn mod smertefulde elektrostatiske udladninger og følsomme elektroniske varer mod beskadigelse. På denne måde hjælper Blickle også producenterne af elektrisk og mekanisk udstyr med at overholde det europæiske direktiv ATEX (ATmosphère EXplosible).