Produktinformation

iht. produktansvarsloven

Alle informationer om Blickle-produkter i dette katalog skal tages i betragtning, når producentens ansvar og forpligtelser vedrørende produkterne evalueres, særligt i overensstemmelse med afsnit 4 i den tyske produktansvarslov og afsnit 3(2) i den tyske produktsikkerhedslov. Producenten kan ikke stilles til ansvar, hvis disse informationer ikke overholdes.

1.0 Produktinformation og tilsigtet anvendelse

Hjul er pr. definition udskiftelige komponenter, som kan monteres på enheder, møbler, transportsystemer og lignende produkter for at gøre dem mobile. Disse produktinformationer vedrører hjul, særligt passivt styrede hjul (drejelige hjul) til vogne og andet udstyr, der en gang imellem flyttes med håndkraft (genstande) og ikke hurtigere end ganghastighed (4 km/t) og ikke til permanent drift. Inden for rammerne af disse produktinformationer bruges hjul på følgende områder:

 • Indretning:
  • f.eks. siddemøbler, møbler i hjemmet
 • Institutionsområdet:
  • alm. udstyr, f.eks. bordvogne, kontormøbler
 • Hospitaler
  • f.eks. hospitalssenge
 • Industriområdet:
  • f.eks. transportudstyr til tungere belastninger

Tilsigtet brug omfatter korrekt montering:

a) Produktet skal fastgøres på objektet på alle tilgængelige punkter.

b) Objektet skal være passende stabilt på disse punkter.

c) Monteringen må ikke hindre eller ændre produktets funktion.

d) Drejelige hjul skal monteres således, at hjulgaflens drejeakse står lodret.

e) Faste hjul skal monteres således, at deres hjulaksler er parallelle.

f) Alle hjul på et objekt skal have den samme monteringshøjde. Hvis der også er monteret faste hjul, må der kun monteres hjul, der er anbefalet af producenten til dette formål.

g) Hjul fremstillet af TPE (termoplastisk polyurethan) indeholder olie og kan forårsage misfarvninger ved kontakt med følsomme overflader.

Specialudførelser skal anvendes ifm. vådrum, anvendelser i nærheden af havet, udstyr der eksponeres for vind og vejr eller i aggressive miljøer, der fører til øget korrosion.

Medmindre der er angivet et yderligere temperaturområde for standardprodukter i vores respektive aktuelle katalog eller på vores website (www.blickle.com), er Blickle-produkter egnede til brug i temperaturer mellem 5 °C og 30 °C. Til anvendelser uden for dette temperaturområde skal produkterne specificeres i speciel udformning. Standardprodukter må ikke udsættes for den nominelle belastning under disse betingelser.

Hjulet, hjulgaflen, bremsen og akseltilbehør udgør en enkelt funktionsenhed. Blickle påtager sig kun ansvaret for originale produkter.

Kunder skal tage alle mulige belastninger i betragtning, når de vælger hjul. Hvis de ikke tages i betragtning, skal yderligere sikkerhedsfaktorer bruges (se Hjulguide).

2.0 Forkert brug

Følgende situationer er nogle eksempler på, hvor hjul bruges forkert:

a) Hjulene anvendes til større belastninger end dem, der er angivet på vores website eller i kataloget.

b) Produktet bruges på dårligt og ujævnt gulv.

c) Produktet bruges ved temperaturer, der er for høje eller for lave.

d) En enhed flyttes med magt, når bremsen er aktiveret, eller hvis bremsen bruges til at sænke farten.

e) Produktet kan påvirkes af særligt aggressive midler.

f) Produktet påvirkes af usædvanligt voldsomme belastninger som følge af stød eller fald.

g) Fremmedlegemer trænger ind i hjulets bane.

h) Hjul anvendes ved overdrevent høje hastigheder.

i) Der foretages ændringer, der ikke er godkendt af producenten.

j) Hjul udsættes for mekanisk beskadigelse på grund af eksterne faktorer eller et sammenstød.

k) For høj sidelæns kraftpåvirkning.

Bremsefunktionen på vores bremsehjul i samtlige serier er ikke beregnet til transportsikring og fiksering af enheder i lastbiler, biler eller lignende transportmetoder. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af bremsefunktionen

3.0 Produktydelse

Hvis der ikke gives specifikke informationer om produktydelse på vores website eller i vores kataloger, brochurer, tjenestebeskrivelser osv., skal du kontakte os for at fastslå, om vores hjul eller deres komponenter lever op til dine krav. Se de relevante DIN-, ISO- og EN-standarder for vejledning. Kundespecifikke design kan afvige fra kravene defineret i de relevante standarder.

Til forskel fra standardtilgangen for hjul er bremsekræfterne for hjul med bremsesystemer designet til at sikre optimal balance mellem høje bremsekræfter og lave aktiveringskræfter.

4.0 Produktvedligeholdelse

Anbefalet årlig vedligeholdelse/eftersyn:

 1. Der bør tilføres smørelse en gang om året for produkter med en smørenippel, indtil en lille smule fedt kommer ud af hjullejerne. Vi anbefaler brug af universal calciumkompleksbaseret fedt (som f.eks. Renolit CX-EP 2) med et temperaturområde på mellem -30 °C og 140 °C. Vi anbefaler brug af andet smørefedt, hvis produktet bruges under andre anvendelsesforhold.
 2. Kontrollér, at alle skruemufferne er fastspændt.
 3. Kontrollér, at hjul, drejekrans, lås, retningsbremse, bremser og andet tilbehør fungerer korrekt.
 4. Kontrollér hjullejets og drejekransens spil, ideelt i overensstemmelse med DIN EN 12530 til 12533. (ISO 22881 til ISO 22884)
 5. Kontrollér luftgummihjulenes lufttryk i overensstemmelse med vores websted eller katalog.
 6. Efterse massivgummibaner og hjulbaner for slitage og nedslidning. Til vejledning: Maks. nedslidning < 1/2 hjulbanetykkelse.

Vi anbefaler, at ovenstående tiltag udføres oftere, hvis du bruger produkterne under ikke-standardmæssige anvendelsesbetingelser.

Kun rengøringsmidler, der ikke frembringer rustdannelser eller indeholder andre skadelige ingredienser, må anvendes ved rengøring af hjul.

Hjul og komponenter hertil bør udskiftes, hvis deres funktionsdygtighed nedsættes.

5.0 Produktets overensstemmelse

Opdaterede oplysninger om retningslinjer og standarder vedrørende kravene til produktsikkerhed og tekniske markedsadgangskrav (f.eks. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) findes på www.blickle.com.

6.0 Forpligtelse til at levere informationer og instruktioner

Følgende dokumentation er tilgængelig for at opfylde informations- og instruktionspligten såvel som for at udføre vedligeholdelses- og forebyggende arbejde i forbindelse med produktansvarsloven:

 • for forhandlere:
  kataloger og vores website med produkt- og brugerinformation
 • for den videreforarbejdende virksomhed:
  kataloger og vores website med produkt- og brugerinformation
 • for brugere:
  produkt- og brugeroplysninger

Der findes yderligere oplysninger på vores website: www.blickle.com.

For at kunne garantere korrekt funktion af hjulene

 • Forhandlere er forpligtet til at overholde disse produktinformationer (se 1.0-5.0) og brugerinformationerne. De skal også anmode om disse informationer fra producenten og videregive dem til videreforarbejdende virksomhed hvis nødvendigt.
 • Videreforarbejdende virksomheder er forpligtet til at overholde disse produktinformationer (se 1.0-5.0) og brugerinformationerne. De skal også anmode om disse informationer fra producenten og videregive dem til brugerne hvis nødvendigt.

Illustrationer, tegninger, mål etc. er forbeholdt ændringer og er derfor ikke bindende. Vi forbeholder os retten til at foretage designændringer med henblik på teknisk udvikling.