Persondatapolitik

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Tyskland, registreret hos Stuttgart distriktdomstol iht. HRA 410183, er ejeren af og den driftsansvarlige for websiderne blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. På vegne af hele Blickle Group: Tak for dit besøg på vores website og din interesse i vores virksomhed og tjenester. Der er flere oplysninger om virksomhederne i vores internationale gruppe under afsnit 3 her. Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv ved håndtering af dine data. Derfor vil dine data udelukkende blive behandlet i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning og alle relevante nationale krav om databeskyttelse.

 

1. Introduktion

Denne persondatapolitik opfylder vores forpligtelser til at give vores kunder og brugere af dette website oplysninger i henhold til artikel 13 i den tyske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger knyttet til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter oplysninger som navne, post- og e-mailadresser samt telefonnumre. Retsgrundlaget for databeskyttelse er fastlagt i GDPR, den tyske telemedielov (TMG) og EU's e-dataforordning.

Vi behandler udelukkende vores brugeres personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at stille et funktionelt website, indhold eller tjenester til rådighed, eller hvis behandlingen af oplysningerne kan forsvares i henhold til GDPR.

 

2. Dine databeskyttelsesrettigheder som bruger af dette website eller som kunde (registreredes rettigheder)

I henhold til databeskyttelsesloven anses du for at være en registreret som besøgende på dette website eller som kunde. Du har visse rettigheder som registreret. Disse rettigheder er som følger:

Du har altid ret til gratis at få indsigt i de personoplysninger, der opbevares om dig, deres oprindelse og modtagere samt formålet med databehandlingen – uden at skulle begrunde denne anmodning. Du er endvidere berettiget til at få disse data rettet, berigtiget, blokeret eller slettet. Du kan også anmode om specifikke personoplysninger og anvende dem til dine egne formål hos forskellige organisationer. Du kan også til enhver tid begrænse behandlingen af dine data og/eller gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, der er knyttet til din specifikke situation. Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle dine oplysninger, kan du til enhver tid tilbagetrække dette samtykke. Du er også berettiget til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i henhold til artikel 77 i GDPR.

 

3. Dataansvarlig / (Fælles) ansvar for data

a) Dataansvarlig / Fælles ansvar for data i henhold til artikel 26 i GDPR

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Tyskland, er den dataansvarlige i henhold til artikel 4(7) i GDPR hvad angår personoplysningerne (defineret nedenfor), der indsamles på de førnævnte websites. Vi har sammen med gruppens virksomheder og/eller distributører et fælles ansvar i det omfang, at vi videresender persondata til gruppens virksomheder og/eller distributører eller modtager persondata fra dem (fælles ansvar for data i henhold til artikel 26 i GDPR). Der kan også opstå et fælles ansvar for data med andre fysiske eller juridiske personer (f.eks. betalingstjenesteudbydere). Der gælder følgende for disse forhold.

b) Oplysninger i henhold til artikel 26 (2) i GDPR

Der eksisterer et fælles dataansvar med følgende virksomheder i Blickle Group:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd, Milton Keynes, Storbritannien og Nordirland
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Holland
 • Blickle B.V., Lier, Belgien
 • Blickle Hispania S.A., Madrid, Spanien
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Italien
 • Blickle a.s., Brno, Tjekkiet
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Østrig
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Schweiz
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Frankrig
 • Blickle Romania S.R.L., Cluj-Napoca, Rumænien
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Arundel, Australien
 • Blickle AB, Helsingborg, Sverige
 • Blickle Oy, Vantaa, Finland
 • Blickle Norge AS, Horten, Norge
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Istanbul, Tyrkiet
 • Blickle Castors (Taicang Co., Ltd. Taicang, Kina
 • Blickle Canada Inc, Candiac, Canada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, USA

samt med vores distributionsvirksomheder. Du kan finde dem her.

Overførslen af persondata til gruppens virksomheder og/eller vores distributionsvirksomheder samt modtagelsen af sådanne data sker i forbindelse med forretningsmæssigt samarbejde samt reklame for og distribution af Blickle-produkter og -tjenester. Dette kan også omfatte behandlingen af dine persondata. Parterne har i fællesskab besluttet behandlingssekvensen for disse data for denne sag i individuelle behandlingssektioner. Parterne har et fælles ansvar for beskyttelsen af dine persondata inden for behandlingssektionerne beskrevet nedenfor (artikel 26 i GDRP).

Inden for rammeaftalen om fælles ansvar for data under databeskyttelsesloven har vi aftalt med førnævnte virksomheder, hvem der opfylder hvilke krav i GDPR. Dette gælder især mht. at udøve dine rettigheder som en registreret og opfyldelsen af informationspligterne i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR.
Denne aftale er nødvendig, fordi persondata behandles i forskellige behandlingssektioner i løbet af det virksomhedsmæssige samarbejde samt reklame og salg, der varetages enten af Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG eller en gruppe- eller distributionsvirksomhed.

Dataoverførsel til og fra distributionsvirksomheder foregår i forbindelse med markedsføring og salg, og desuden med gruppens virksomheder med henblik på kontrol, bogholderi, HR, generel virksomhedsdrift og intern organisering.

Selv om der er et fælles ansvar for data, opfylder parterne databeskyttelsespligterne knyttet til den databehandling, de udfører, inden for omfanget af det fælles ansvar for data.

Både Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG og de førnævnte gruppe- og/eller distributionsvirksomheder vil stille oplysningerne, der kræves iht. artikel 13 og 14 i GDPR, til rådighed for de registrerede, gratis og i et præcist, gennemskueligt, omfattende og let tilgængeligt format på et klart og simpelt sprog. I den forbindelse vil hver part give den anden alle nødvendige oplysninger fra sit aktivitetsområde. Parterne vil uden forsinkelse informere hinanden vedr. retsstandpunkterne, der udøves af de registrerede. De vil give hinanden alle de nødvendige oplysninger til at besvare anmodninger om oplysninger.

Rettighederne vedr. databeskyttelse kan udøves både hos Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG og hos førnævnte gruppe- og distributionsvirksomheder. I princippet vil de registrerede modtage oplysningerne fra det kontor, hvor rettighederne blev udøvet. For at sætte skub i proceduren anbefaler vi dog, at du udøver dine rettigheder over for Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Kontakt / kontaktmuligheder – databeskyttelseskoordinatorer – databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har nogen spørgsmål angående databeskyttelse inden for Blickle Group, der ikke er dækket af nærværende persondatapolitik, eller hvis du ønsker at udøve din ret som registreret, bedes du kontakte den dataansvarlige direkte.

Vi anbefaler, at du sender en e-mail til vores databeskyttelseskoordinatorer (datenschutz@blickle.com). Du kan også kontakte os via brevpost. Vi har også en ekstern databeskyttelsesansvarlig. Vedkommende kan kontaktes ved at sende en e-mail til datenschutz@blickle.com.

Hvis du ønsker at kontakte os via e-mail, vil vi gerne understrege, at fortroligheden i de sendte oplysninger ikke er garanteret for ukrypterede e-mail. Indholdet i ukrypterede e-mails kan ses af tredjeparter (se afsnittet "Informationssikkerhed").

Du kan også kontakte os via kontaktformularerne på vores website. Oplysninger, du angiver i en kontaktformular, herunder dine kontaktoplysninger, krypteres, videresendes til os og gemmes derefter af os med henblik på behandling af anmodningen og til opfølgende forespørgsler.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). af sidevisningen). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at webstedet leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvis du vil udøve din ret til at indgive en klage i henhold til artikel 77 i GDPR, bedes du kontakte den relevante tilsynsmyndighed.

 

5. Opbevaringsperiode

Vi sletter eller fjerner adgangen til personoplysningerne om registrerede – eller begrænser behandlingen af disse oplysninger – så snart de ikke længere behøves. Vi vil muligvis opbevare oplysningerne efter dette tidspunkt, hvis det er påkrævet i henhold til europæiske eller nationale forordninger, lovgivning eller andre krav, som den dataansvarlige er underlagt. Personoplysninger vil også blive slettet, gjort utilgængelige eller blive begrænset mht. behandling ved afslutningen af en opbevaringsperiode, der er påkrævet i henhold til førnævnte standarder, medmindre oplysningerne er nødvendige for at kunne indgå eller udføre en kontrakt.

 

6. Retsprincipper med hensyn til behandlingen af personoplysninger

Hvis en registreret giver sit samtykke til, at deres personoplysninger behandles, vil retsgrundlaget for behandlingen være artikel 6(1)(1)(a) i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med udførelse af en kontrakt, som den registrerede er en part i, er artikel 6(1)(1)(b) i GDPR. Der gælder det samme retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger ifm. implementering af foranstaltninger inden kontraktindgåelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ifm. vores virksomheds opfyldelse af et lovkrav er artikel 6(1)(1)(c) i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, så længe disse interesser ikke tilsidesættes af den registreredes interesser eller rettigheder eller friheder, er artikel 6(1)(1)(c) i GDPR.

a) Formål med databehandlingen

Vores website kan bruges uden at indtaste personoplysninger. Der kræves dog personoplysninger for at bruge visse tjenester på vores website. Disse er beskrevet særskilt i afsnittet herunder, der informerer dig i særdeleshed om beskaffenheden, omfanget og formålet med indsamlingen, brugen og behandlingen af personoplysninger. Vi behandler generelt set kun personoplysninger, hvis det er påkrævet for at levere et funktionelt website, indhold eller tjenester. Personoplysninger kan blive indsamlet med henblik på at tilbyde og optimere vores onlineindhold, til informations- og kontaktformål, til kundeservice og support, til marketing, reklame og salg, til at opfylde kontraktmæssige og lovmæssige forpligtelser, af sikkerhedsmæssige årsager eller til at besætte stillinger i forbindelse med ansøgninger. Enhver brug af dine personoplysninger foregår udelukkende til de angivne formål og i det omfang, det er nødvendigt for at opnå disse formål.

Vi behandler personoplysninger for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser i henhold til artikel 6(1)(1)(b) i GDPR. Dette omfatter:

 • køb og levering af produkter
 • at garantere funktionalitet
 • behandling af ordrer
 • oprettelse af brugerkonti
 • at yde tjenester, f.eks. gentagne ordrer, adresseændringer, klager osv.
 • at give dig relevante oplysninger om dine ordrer
 • at kontakte dig, hvis vi har etableret eller ønsker at etablerer et forretningssamarbejde med dig eller din arbejdsgiver (forretningskontakter)
 • håndtering af jobansøgninger (dækket i detaljer nedenfor).

Vi behandler også oplysninger i forbindelse med vores legitime interesser, i henhold til artikel 6(1)(1)(f) i GDPR,

 • for at sammensætte statistiske oplysninger med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester
 • for at forhindre, undersøge og indberette strafbare handlinger
 • for at fastholde retskrav (inklusive inddrivelse af gæld) og beskytte mod retskrav
 • for at udføre revisioner
 • med henblik på reklame – medmindre du har bedt os om, ikke at bruge dine oplysninger til dette formål
 • for at sammensætte statistiske oplysninger med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester. Vi vil muligvis af og til behandle ordre- og brugsoplysninger til at oprette brugergrupper til dette formål – disse grupper anonymiseres omgående og bruges ikke til at analysere eller forudsige dine personlige præferencer.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Læs mere under "Retten til at gøre indsigelse" nedenfor.

Vi vil muligvis behandle dine oplysninger på baggrund af dit samtykke og i henhold til artikel 6(1)(1)(a) i GDPR, til bestemte formål, især:

 • for at sammensætte statistiske oplysninger med henblik på at forbedre vores produkter og tjenester
 • for at tilvejebringe tilpasset brug af websitet, tilpassede tilbud og optimere onlineindhold
 • for at sende dig nyhedsbreve med regelmæssige tilbud
 • for at sende særlige oplysninger og tilbud
 • for at udføre markedsundersøgelser
 • for at spørge kunder i spørgeundersøgelser
 • for at hjælpe besøgende med at bruge websitet med påmindelsesfunktioner
 • til analyseformål, så vi kan forbedre vores tilbud til dig.

Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket, inden det blev trukket tilbage.

Retsgrundlaget for opbevaring eller adgang til cookies, enhedsidentifikatorer eller andre oplysninger på din enhed til behandlingsformål er det europæiske e-datadirektiv i sammenhæng med paragraf 12 et seq. i den tyske telemedielov og artikel 6(1)(1)(a) samt 6(1)(1)(f) i GDPR.

b) Anvendelsesformål

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i jobansøgningssammenhæng er artikel 6(1)(1)(b) i GDPR (indgåelse af en kontrakt) og artikel 26 i den tyske databeskyttelseslov (Behandling af oplysninger med henblik på ansættelsesforholdet). Vi bruger også samtykke som retsgrundlag for behandling af oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR.

Dette samtykke gives frivilligt og bruges til personalerekrutteringsformål og overførsel af dine data til en intern talentpulje. Du kan til enhver tid helt eller delvist trække et samtykke, du har givet, tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket, inden det blev trukket tilbage.

Som en del af ansøgningsprocessen kan særlige kategorier af ansøgeres personoplysninger i betydningen af artikel 9(1) i GDPR (især sundhedsoplysninger) blive videregivet, sendt og/eller anmodet om, så den dataansvarlige kan opfylde sine forpligtelser i henhold til arbejdsret og sociallovgivning. Den registrerede (normalt ansøgeren) kan også videregive særlige kategorier af personoplysninger for at udøve sine rettigheder. I sådanne tilfælde vil personoplysninger blive behandlet på grundlag af artikel 9(2)(b) i GDPR. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger med henblik på at vurdere ansøgerens arbejdsevne, medicinsk diagnose, ydelse af sundheds- eller social pleje eller forvaltning af sundheds- eller socialsystemer og -tjenester er artikel 9(2)(h) i GDPR.

Der er yderligere oplysninger om behandlingen af personoplysninger på vores ansøgerportal.

 

7. Retten til at gøre indsigelse og tilbagetrækning af samtykke

Hvis vi behandlinger dine personoplysninger med henblik på vores eller en tredjeparts legitime interesser i henhold til artikel 6(1)(1)(e) eller (f) i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR.

Artikel 21 (1) i GDPR giver dig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til enhver tid. Vi vil holde op med at behandle dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor du gør indsigelse, medmindre vi kan fremlægge en overbevisende legitim årsag til behandlingen, der kan tilsidesætte dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at etablere, udøve eller forsvare os mod retskrav.

Du har også ret til at tilbagetrække dit samtykke med virkning for fremtiden i henhold til artikel 7(3) i GDPR.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller tilbagetrække dit samtykke (især i forbindelse med nedenfor beskrevne teknologier), kan du kontakte os til enhver tid. En af de måder, du kan gøre dette på, er ved at sende en e-mail til datenschutz@blickle.com.

 

8. Cookies

Vores website bruger cookies, som har til hensigt at gøre vores website mere brugervenligt, effektivt og sikkert – for eksempel gøre det lettere at navigere på vores website. Derudover sætter cookies os i stand til at måle hyppigheden af sidevisninger og den almindelige brug af websitet.

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på dit computersystem. Cookies skader ikke computeren og indeholder ikke virus. Vi vil gerne understrege, at nogle af disse cookies overføres fra vores server til dit computersystem, disse er for det meste såkaldte "sessionscookies". "Sessionscookies" slettes automatisk fra din harddisk, når browsersessionen er afsluttet. Andre cookies bliver på computersystemet og giver os mulighed for at genkende dit computersystem ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies). Du kan selvfølgelig altid afvise at acceptere cookies, forudsat at din browser tillader det. Vær venligst opmærksom på, at hvis du gør det, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på vores website i fuldest mulige udstrækning.
Hjælpefunktionen i de fleste webbrowseres menulinje indeholder oplysninger om, hvordan du forhindrer browseren i at acceptere nye cookies, hvordan du giver browseren besked på, hvornår en ny cookie skal accepteres, eller hvordan du deaktiverer alle modtagne cookies.
Du kan også slette cookies. Nøjagtigt hvordan dette gøres, afhænger af browseren og operativsystemet. Som følge af det kan vi ikke her give instruktioner i, hvordan cookies slettes på dit system.

Du kan slå cookies fra til enhver tid. Afvisning af strengt nødvendige cookies kan dog betyde, at visse funktioner på webstedet ikke er til rådighed. Du kan til enhver tid vælge ikke at tillade cookies. Du kan gøre indsigelse og/eller tilbagetrække dit samtykke ved at sende en e-mail til datenschutz@blickle.com.

 

9. Tjenester, teknologier og cookies brugt af webstedet

Vi bruger følgende tjenester, teknologier og cookies til at sikre, at vi kan stille de essentielle funktioner til rådighed på vores website og opfylde de kontraktmæssige forpligtelser, vi har over for vores kunder og partnere. Retsgrundlaget for deres brug er artikel 6(1)(1)(b) (indgåelse eller udførelse af en kontrakt), 6(1)(1)(c) (overholdelse af retlige forpligtelser) og/eller 6(1)(1)(f) (vægtige legitime interesser) i GDPR. De primære legitime interesser er overvågning af websitets tekniske funktionalitet.

a) Server-Log

Hvert besøg på dette website registreres og gemmes i serverlogfiler. Disse data bruges i omfattende grad til teknisk analyse af, hvordan serveren bruges, f.eks. for at undgå overbelastning af serveren og/eller administrere belastningen på serveren, og de behandles på baggrund af artikel 6(1)(1)(f) i GDPR.

Følgende data indsamles:

 • værtsadresse (IP-adresse)
 • dato og klokkeslæt for adgang til websitet
 • navn på den fil, der blev åbnet
 • HTTP-statuskode
 • mængden af sendte data
 • det website, som du tilgik vores website fra (henvisende URL-adresse)
 • browser/operativsystem/grænseflade
 • oplysninger om den servertjeneste, der bruges
 • protokolversion

Disse anonyme data gemmes adskilt fra personoplysninger og kan derfor ikke knyttes til en bestemt person. Disse data sendes kun til tredjeparter, hvis det er juridisk påkrævet, eller hvis det pålægges os ved en retskendelse. Disse data videresendes ikke af hensyn til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Vi forbeholder os imidlertid retten til at gennemgå disse data efterfølgende, hvis vi har grund til at mene, at websitet er blevet brugt ulovligt, herunder DDoS-angreb på vores website.

b) Samtykke med ConsentManager

Vores websted bruger samtykketeknologi fra ConsentManager til at få dit samtykke til at lagre cookies på din enhed eller til at bruge visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelseskrav. Udbyderen af denne teknologi er Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige, websted: https://www.consentmanager.de (herefter kaldet "ConsentManager").
Når du besøger vores websted, oprettes der forbindelse til ConsentManagers servere for at få dit samtykke og andre tilladelser angående brugen af cookies. ConsentManager lagrer derefter en cookie på din enhed, så din browser kan huske de valg, du foretog, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Data, der er indsamlet på denne måde, lagres, indtil du beder os om at slette dem, du selv sletter cookien fra ConsentManager, eller hvis årsagen til, at dataene lagres, ikke længere er gældende. Dette påvirker ikke nogen bindende lovmæssige bibeholdelseskrav.
Du kan altid ændre eller tilbagekalde det samtykke, du har givet, eller de indstillinger, du har angivet, ved at klikke på ConsentManager-ikonet nederst til venstre i dit browservindue.
Vi bruger ConsentManager til at få dit samtykke til brugen af cookies i overensstemmelse med lovmæssige krav. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6 stk. 1 lit. c i GDPR.

Behandlere

Vi har lukket en databehandlingsaftale (data processing agreement – DPA) relateret til brugen af overnævnte tjeneste. Denne kontrakt er påkrævet ifølge databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at vores webstedsbesøgendes persondata behandles i overensstemmelse med vores anvisninger og GDPR.

c) Google-teknologier

Dette website bruger følgende teknologier drevet af Google Ireland Limited, registernummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google).

Bemærk, at Google har en separat persondatapolitik. Vi påtager os ikke noget ansvar for Googles politik eller procedurer. Læs venligst Googles persondatapolitik, inden du bruger vores website. Googles persondatapolitik findes her: https://policies.google.com/privacy.

i. Google Tag Manager

Vi bruger denne teknologi til at administrere vores tidligere beskrevne analysetjenester på baggrund af artikel 6(1)(1)(f) i GDPR. Google Tag Manager bruges udelukkende til at implementere koder. Det betyder: Der bruges ingen cookies, og der indsamles ingen personoplysninger. Google Tag Manager udløser andre koder, som kan indsamle data. Men Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis det er deaktiveret på domæne- eller cookieniveau, gælder det for alle sporingskoder, hvis de er implementeret med Google Tag Manager. Der er yderligere oplysninger om Google Tag Manager her: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/tag-manager/ og https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ii. Google Adwords Conversion Tracking

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil vi bruge Google Conversion Tracking til at indsamle statistik om, hvordan vores website bruges, og for at optimere websitet for dig. Hvis du er kommet frem til vores website via en Google-annonce, gemmes der en cookie på din computer af Google Adwords. Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til at identificere dig personligt. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Adwords-kundes website, før cookien udløber, vil Google og kunden se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet videredirigeret til denne side. Hver enkelt AdWords-kunde tildeles en forskellig cookie. Cookies kan derfor ikke spores på tværs af forskellige Adwords-kunders websites. Konverteringscookies bruges til at sammensætte konverteringsstatistik for Adwords-kunder. AdWords-kunder underrettes om det samlede antal brugere, som har klikket på deres annonce og derefter er blevet videredirigeret til en side med en konverteringssporingskode. De modtager imidlertid ikke nogen oplysninger, som kan bruges til at identificere brugere personligt. Du kan endvidere deaktivere cookies til konverteringssporing ved at blokere cookies fra domænet "www.googleadservices.com" i browseren. Googles persondatapolitik for konverteringssporing er tilgængelig her: https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Google Remarketing

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil vi bruge Google Remarketing. Denne teknologi gør det muligt at levere målrettet marketing til brugere i Google-partnernetværket, som allerede har besøgt vores websites og onlinetjenester og har udtrykt en interesse i vores tilbud på siderne. Reklame vises vha. brugen af cookies. Disse tekstfiler bruges til at analysere, hvad brugere foretager sig, når de besøger websitet, så de kan modtage målrettede anbefalinger og interessebaseret annoncering.

iv. Google Maps

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil dette website bruge Google Maps til at give dig kort og anlægsplaner. Hver gang Google Maps tilgås, indstiller Google en cookie for at behandle brugerindstillinger og oplysninger ifm. visning af den side, som Google Maps er integreret på. Denne cookie fra Google slettes normalt ikke ved at lukke browseren, men udløber efter et vist tidsrum, medmindre den slettes manuelt af dig.
Brugen af Google Maps og oplysninger indhentet via Google Maps er underlagt Googles vilkår for brug http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html samt de supplerende vilkår og betingelser for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

v. Google Fonts

Hvis du på forhånd giver dit samtykke (art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a), i DSGVO), bruger vi skrifttyper fra Google. Google Fonts sikrer en høj visningskvalitet. Desuden er Google Fonts automatisk optimeret til internettet, hvilket sparer datamængde og sikrer hurtige indlæsningstider. Problemer forårsaget af forskellige billedsyntesesesystemer (rendering) i forskellige browsere, operativsystemer og mobile enheder undgås i vid udstrækning ved at bruge Google Fonts. Ved at bruge Google Fonts genindlæses skrifttyperne via en Google-server. Dette eksterne opkald overfører data til Googles servere. På denne måde kan Google også genkende, at du eller din IP-adresse besøger vores websted. Google Fonts gemmer CSS- og skrifttypeforespørgsler sikkert hos Google.
Googles brugsbetingelser findes på Google Brugsbetingelser - Privatlivspolitik og brugsbetingelser - Google.
Du kan finde yderligere oplysninger om Google Fonts på Ofte stillede spørgsmål | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil vores website bruge udvidelser (dvs. valgfri softwarekomponenter, der udvider eksisterende software) fra YouTube, der drives af Google. Operatøren er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøger nogen af vores sider, der indeholder et YouTube-plug-in, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Det giver YouTube-serveren oplysninger om, hvilke af vores websites du besøgte. Hvis du er logget på din YouTube-konto, vil det gøre YouTube i stand til at knytte din søgningsadfærd direkte til din personlige profil. Vi bruger YouTube for at præsentere onlineindhold på en tiltrækkende måde. For yderligere oplysninger om, hvordan brugerdata behandles, henvises til YouTubes persondatapolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Facebook Pixel

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil vores website bruge brugerhandlingspixelen fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) til konverteringssporing. De bruges til at spore besøgendes adfærd, når de er blevet videredirigeret til et website efter at have klikket på en Facebook-annonce. Det giver os mulighed for at evaluere Facebook-annonceringens effektivitet til statistik- og markedsundersøgelsesformål og optimere vores markedsforanstaltninger fremadrettet. De data, vi indsamler som operatør af dette website, anonymiseres. Det betyder, at vi ikke kan knytte dem til individuelle brugere. Eftersom dataene gemmes og behandles af Facebook, kan de imidlertid knyttes til din brugerprofil. Derudover kan Facebook bruge dataene til sine egne annonceringsformål i henhold til Facebooks datapolitik. Det giver Facebook mulighed for at vise annoncer på Facebooks websider og uden for Facebook. Vi har ingen indflydelse på, hvordan disse data bruges. Facebooks persondatapolitik indeholder yderligere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger beskyttes: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil vores website bruge funktioner såsom analyse- og konverteringssporingsteknologien, der stilles til rådighed af platformen LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, "LinkedIn"). Vi bruger denne teknologi til at vise annoncering, som er relevant for dig og tager udgangspunkt i dine interesser. LinkedIn giver os endvidere aggregerede og anonyme rapporter med annonceringsaktivitet og oplysninger om, hvordan du interagerer med vores website. LinkedIn bruger Javascript-kode og cookies til dette formål. De registrerer data om, hvordan du bruger vores website, herunder URL'er, henvisende URL'er, IP-adresser, enheds- og browseregenskaber, tidsstempler og sidevisninger. Disse data krypteres og analyseres inden for syv dage. Anonymiserede data slettes inden for 90 dage. LinkedIn deler ikke personoplysninger med ejeren af websitet. I stedet leverer LinkedIn kun rapporter i sammenfattet form om websitets målgruppe, og hvordan annonceringen på websitet præsterer. De indsamlede oplysninger behandles også på serverne tilhørende LinkedIn Inc. i USA i henhold til EU's standardkontraktbestemmelser. For yderligere oplysninger henvises til LinkedIns persondatapolitik: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

g) etracker

Vores website bruger etracker, der er en analysetjeneste. etracker drives af etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamborg, Tyskland. Oplysningerne kan bruges til at oprette brugsprofiler under et pseudonym. Teknologien bruger cookies, som du vil blive bedt om at give dit samtykke til på forhånd (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR). Disse cookies gør det muligt for websitet at genkende din browser. Oplysningerne, der indhentes, vil ikke blive brugt til at identificere websitets besøgende personligt uden den pågældende registreredes udtrykkelige samtykke. Oplysningerne vil ikke blive kombineret med personlige oplysninger om ejeren af pseudonymet. Alle de data, der genereres i forbindelse med brugen af etracker behandles og opbevares i Tyskland. etracker har været underlagt en uafhængig kontrol og er certificeret som bekræftelse på dette, og den har desuden fået udmærkelsen "ePrivacyseal". Du kan få flere oplysninger i persondatapolitikken fra etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Sitecore-sporing

Hvis du giver os dit samtykke til det (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR), vil dette website bruge Sitecore-webanalysetjenesten, så vi kan gøre vores website mere brugervenligt. Du kan læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles af Sitecore, samt Sitecores persondatapolitik her: http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Du kan læse mere om, hvilke cookies denne teknologi bruger, her http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Vi bruger amCharts-tjenesten fra Antanas Marcelionis til at vise vores beliggenheder på vores website (https://www.amcharts.com). Denne tjeneste er nødvendig, for at websitet fungerer korrekt. I medfør heraf er retsgrundlaget for behandlingen af de relaterede oplysninger artikel 6(1)(1)(f) i GDPR). amCharts bruger kun kundedata til at vise kortfunktioner og til at gemme dine indstillinger midlertidigt. Disse oplysninger kan omfatte brugeres IP-adresser og placeringsdata; disse vil dog ikke blive indsamlet uden brugerens samtykke (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR). Oplysningerne vil muligvis blive behandlet i USA. I så fald indgår vi EU-standardkontraktklausuler med databehandleren. Der er yderligere oplysninger i amCharts-persondatapolitikken: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Vores website bruger Leadlab fra WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Tyskland. Leadlab behandler data i anonymiseret form for at analysere og optimere vores website. Alle cookies, der er omfattet af denne proces, vil kun blive brugt med dit forudgående samtykke (artikel 6(1)(1)(a) i GDPR). Leadlab bruger dog normalt ikke cookies. Tjenesten genererer også kun oplysninger knyttet til juridiske personer, ikke fysiske personer. Leadlab er baseret på pixelkoder. Pixelkoder er små JavaScript-elementer på et website. Indsamling og analyse af disse data giver oplysninger om, hvad folk gør, når de besøger vores website. Det omfatter indsamling af oplysninger om en brugers interesser baseret på, hvordan de bruger websites, samt den geografiske oprindelse af besøgende på disse websites.

k) UCommerce

Vi samarbejder med webshopudbyderen Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, CVR no. 32267149. Hvis du bestiller noget fra webshoppen, er det nødvendigt ifm. forretnings- og kontrakttransaktioner, at der behandles persondata. Det juridiske grundlag for dette er artikel 6(1)(b) DSGVO. Dataene indsamles, opbevares og – om nødvendigt – videregives, så vidt det er nødvendigt for at yde tjenester under kontrakt. Obligatoriske oplysninger er mærket særskilt i webshoppen; uden disse er det ikke muligt at indgå en kontrakt. Opbevaringstiden afhænger af kommercielle og skattemæssige lovkrav og kan være op til 10 år.
Der er flere oplysninger om databehandling udført af UCommerce samt deres databeskyttelsesforanstaltninger på: https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Vi samarbejder med betalingstjenesteudbyderen Adyen N.V.. Betalingsbehandling (f.eks. via kreditkort, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay, Apple Pay) udføres via Adyen N.V.'s tyske afdeling, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin. Vi videresender de oplysninger, du udleverede under ordreprocessen, til dem, sammen med oplysninger om din ordre i henhold til artikel 6(1)(1)(b) i GDPR. Dine data videresendes mhp. betalingsbehandling hos betalingstjenesteudbyderen Adyen og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Der er flere oplysninger om databehandling udført af Adyen og deres datasikkerhedserklæring på: www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Vi hoster indholdet af vores websted hos følgende leverandører:

i. Hetzner

Tjenesten leveres af Hetzner Online GmbH, Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen (herefter kaldet "Hetzner").

Se Hetzners persondatapolitik for at få mere at vide https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Vi bruger de oplysninger, Hetzner leverer, på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre os, at vores websted er så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. a i GDPR og afsnit 25 stk. 1 i den tyske lov om databeskyttelse i telekommunikation og -medier (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz – TTDSG), forudsat at dette samtykke omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger om brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk), som defineret af TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagetrækkes.

Behandlere

Vi har lukket en databehandlingsaftale (data processing agreement – DPA) relateret til brugen af overnævnte tjeneste. Denne kontrakt er påkrævet ifølge databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at vores webstedsbesøgendes persondata behandles i overensstemmelse med vores anvisninger og GDPR.

ii. Amazon CloudFront CDN

Vi bruger Amazon CloudFront CDN som vores content delivery network (netværk til indholdslevering). Tjenesten leveres af Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (herefter kaldet "Amazon").

Amazon CloudFront CDN er et globalt distribueret content delivery network. De oplysninger, der overføres mellem din browser og vores websted, sendes gennem dette CDN. Dette giver os mulighed for at øge vores websteds globale tilgængelighed og ydeevne.

Vores brug af Amazon CloudFront CDN sker på grundlag af vores legitime interesse i at sikre, at vores websted er så sikkert og funktionelt som muligt (artikel 6 stk. 1 lit. f) i GDPR).

Data overføres til USA på grundlag af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser. Få mere at vide her: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Få flere oplysninger om Amazon CloudFront CDN her: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Behandlere

Vi har lukket en databehandlingsaftale (data processing agreement – DPA) relateret til brugen af overnævnte tjeneste. Denne kontrakt er påkrævet ifølge databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at vores webstedsbesøgendes persondata behandles i overensstemmelse med vores anvisninger og GDPR.

iii. Amazon Web Services (AWS)

Tjenesten leveres af Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855, Luxembourg (herefter kaldet "AWS").

Når du besøger vores websted, vil dine persondata blive behandlet på AWS' servere. Dine persondata kan også blive overført til AWS' holdingselskab i USA. Data overføres til USA på grundlag af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser. Få mere at vide her: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Se AWS' persondatapolitik for at få flere oplysninger: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Brugen af AWS sker på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre os, at vores websted er så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. a i GDPR og afsnit 25 stk. 1 i den tyske lov om databeskyttelse i telekommunikation og -medier (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz – TTDSG), forudsat at dette samtykke omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger om brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk), som defineret af TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagetrækkes.

Behandlere

Vi har lukket en databehandlingsaftale (data processing agreement – DPA) relateret til brugen af overnævnte tjeneste. Denne kontrakt er påkrævet ifølge databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at vores webstedsbesøgendes persondata behandles i overensstemmelse med vores anvisninger og GDPR.

n) Userlike med udvidede databeskyttelsesfunktioner

Vi bruger Userlike (herefter kaldet "Userlike") til at behandle brugeranmodninger via vores supportkanaler eller via systemer til livechat. Tjenesten leveres af Userlike UG (aktieselskab med begrænset ansvar), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland.

Beskeder, som du sender os, kan blive gemt i Userlikes ticket-system eller besvaret af vores medarbejdere i livechat. Når du kommunikerer med os via Userlike, lagrer både Userlike og vi følgende: dit navn og din e-mailadresse, hvis du har oplyst dem, og din chathistorik. Disse oplysninger kombineres i en profil.

Vi gemmer alle beskeder, der er sendt til os, indtil du beder os om at slette dem, eller det formål, oplysningerne blev gemt til, ikke længere er gældende (f.eks. efter vi er færdige med at behandle din henvendelse). Dette har ingen indflydelse på nogen obligatoriske lovbestemmelser – især ikke på obligatoriske opbevaringsfrister.

Vores brug af Userlike sker på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at behandle din henvendelse så hurtigt, pålideligt og effektivt som mulig. Hvis der er anmodet om tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. a i GDPR og afsnit 25 stk. 1 i den tyske lov om databeskyttelse i telekommunikation og -medier (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz – TTDSG), forudsat at dette samtykke omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger om brugerens slutenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk), som defineret af TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagetrækkes.

Få mere at vide i Userlikes persondatapolitik på https://www.userlike.com/de/data-privacy og https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Behandlere

Vi har lukket en databehandlingsaftale (data processing agreement – DPA) relateret til brugen af overnævnte tjeneste. Denne kontrakt er påkrævet ifølge databeskyttelseslovgivningen og sikrer, at vores webstedsbesøgendes persondata behandles i overensstemmelse med vores anvisninger og GDPR.

 

10. Vores tilstedeværelse på sociale medier / databehandling på sociale netværk

Vi har følgende offentligt tilgængelige profiler på nedenstående sociale netværk.

Social såsom Facebook, Xing osv. vil muligvis analysere din brugeradfærd, når du besøger deres website eller et website med indlejret indhold fra sociale medier (f.eks. "synes godt om"-knapper eller reklamebannere). Besøg på vores profiler på sociale medier udløser en række behandlingsprocedurer, der er relevante for databeskyttelse.

Detaljeret beskrivelse: Hvis du er logget på din social konto på sociale medier og besøger vores side eller profil, kan udbyderne af den sociale medieportal jævnligt knytte besøget til din brugerkonto. Dine persondata kan dog også blive indsamlet selvom du ikke er logget på eller ikke har nogen konto på den pågældende sociale medieportal. Dataindsamlingen foregår bl.a. via cookies, der gemmes på din enhed, eller ved at registrere din IP-adresse.

Ved hjælp af de data, der indsamles på denne måde, kan udbyderne af de sociale medieportaler oprette brugerprofiler, hvor dine præferencer og interesser er gemt. På den måde kan der blive vist interessebaseret reklame for dig inden for og uden for den respektive side/profil på sociale medier. Hvis du har en konto på det pågældende sociale netværk, vises de interessebaserede reklamer muligvis på alle enheder, hvor du er eller var logget på.

Bemærk, at vi ikke kan tilbyde omfattende sporing af behandlingsprocedurerne på de sociale medieportaler. Afhængigt af udbyderen kan de udføre yderligere behandlingsprocedurer på de sociale medieportaler. Ønsker du flere oplysninger, bedes du undersøge vilkårene for brug og beskyttelsesforanstaltning på de respektive sociale medieportaler.

a) Retsgrundlag

Vores tilstedeværelse på sociale medier har til hensigt at sikre den mest muligt omfattende tilstedeværelse på internettet. Dette er en legitim interesse i betydningen af artikel 6(1)(1)(f) i GDPR. Analyseprocesserne, der indledes af de sociale netværk, kan være baseret på forskellige retsgrundlag, hvilket skal angivet af udbyderne af de sociale netværk (f.eks. samtykke i betydningen af artikel 6(1)(1)(a) i GDPR).

b) Ansvarlig part og udøvelse af ret

Hvis du besøger en af vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook), har vi sammen med udbyderen af den sociale medieplatform et fælles dataansvar for databehandlingsprocedurerne, der udløses under besøget. I princippet kan du udøve din ret (retten til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse) såvel over for os som over for udbyderen af den pågældende sociale medieportal (f.eks. over for Facebook).
Bemærk, at vi, på trods af at vi sammen med udbyderne af de sociale medieportaler har et fælles ansvar for data, ikke har komplet indflydelse på databehandlingsprocedurerne på de sociale medieportaler. Vores muligheder fastlægges i det store hele af den pågældende udbyders virksomhedspolitik.

c) Opbevaringsperiode

De data, der indsamles direkte af os via tilstedeværelsen på sociale medier, slettes fra vores systemer, så snart grundlaget for opbevaring ikke længere er til stede, når du beder os om at slette dem, eller når du trækker dit samtykke om opbevaring tilbage. Gemte cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Ufravigelige lovbestemmelser – især angående opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.
Vi har ingen indflydelse på opbevaringsperioden for dine data, når de opbevares af udbyderne af de sociale netværk til deres egne formål. Ønsker du flere oplysninger, bedes du kontakte udbyderne af de sociale netværk direkte (f.eks. via deres datasikkerhedserklæring, se nedenfor).

d) Detaljer om sociale netværk

i. Facebook

Vi har en profil på Facebook. Udbyderen er Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Vi har indgået en aftale med Facebook om fælles ansvar for behandling af data (tillæg om registeransvarlighed). Denne aftale definerer databehandlingsprocedurerne, som vi eller Facebook har ansvaret for, når du besøger vores fanside på Facebook. Du kan se aftalen på følgende link: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Du kan selv justere dine indstillinger for reklame på din brugerkonto. Det gør du ved at klikke på følgende link og logge på: www.facebook.com/settings. Der er flere oplysninger i Facebooks datasikkerhedserklæring: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Vi har en profil på Instagram. Udbyderen er Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Du kan læse mere om, hvordan de behandler dine persondata, i Instagrams datasikkerhedserklæring: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Vi har en profil på XING. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Du kan læse mere om, hvordan de behandler dine persondata i XING's datasikkerhedserklæring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn bruger standardkontraktklausuler (eller EU-standardklausuler) for overførslen af persondata uden for EU. LinkedIn bruger reklamecookies. Hvis du vil deaktivere LinkedIn-reklamecookies, skal du bruge dette link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Du kan læse mere om deres behandling af dine persondata i LinkedIns datasikkerhedserklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Dette websted bruger de retargeting- og konvertingsværktøjer, der leveres af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, og som kan bruges til at vise personligt tilpassede annoncer på For at dette kan fungere, gemmes en lille tekstfil, som kaldes for en cookie, i din slutenheds browser, når du besøger vores websted. Cookien udløber efter 120 dage. Når brugeren besøger visse sider på dette websted, mens vedkommende er logget på sin LinkedIn-konto, oprettes der forbindelse til LinkedIns servere, hvorigennem interessebaseret marketing kan vises på platformen. Cookien gør det også muligt at oprette anonyme rapporter om annoncernes effektivitet på LinkedIn såvel som oplysninger om, hvordan brugere interagerer med vores websted. Disse leveres til os og LinkedIn. Medmindre brugeren er logget på sin LinkedIn-konto, mens vedkommende bruger dette websted, vises annoncer ikke, og statistiske rapporter vil ikke blive oprettet. Oplysningerne, som hentes ved hjælp af cookien, tillader aldrig personlig identifikation af den respektive bruger. Al den databehandling, der er beskrevet ovenfor, især indstillingen af cookies til læsning af oplysninger på din enhed, vil kun blive udført med dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 lit. a i GDPR. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig effekt ved at deaktivere denne tjeneste i det "Cookie Consent Tool", du kan finde på webstedet.
Du kan læse mere om deres behandling af dine persondata i LinkedIns datasikkerhedserklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

Vi bruger LinkedIn Marketing Solutions på vores websted. Denne tjeneste leveres af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (herefter kaldet "LinkedIn"). Dette giver os mulighed for vise besøgende på vores websted andet af vores indhold, der sandsynligvis kunne have interesse for dem på grundlag af deres brug af det sociale netværk LinkedIn. Dette indhold vises på grundlag af en cookie-baseret analyse af tidligere brugeradfærd, men ingen persondata lagres. For at vi kan vise dig indhold, der passer til dine interesser, gemmer vi små tekstfiler, som kaldes for cookies, på din computer eller mobilenhed. Disse cookies indsamler pseudonymiserede data om din browsingadfærd, så indholdet kan skræddersyes på grundlag af de lagrede oplysninger.
Oplysningerne kan knyttes til brugeren ved hjælp af yderligere oplysninger, som LinkedIn har lagret om brugeren, f.eks. fordi brugeren har en konto på det sociale netværk LinkedIn. LinkedIn bruger en algoritme til at analysere browsingadfærd, så de kan vise målrettede produktanbefalinger som personligt tilpassede bannere på brugerens LinkedIn-konto. LinkedIn kan også kombinere de oplysninger, de har indsamlet via cookies, med andre oplysninger, som de har indsamlet via andre websteder og/eller i forbindelse med brugen af det sociale netværk LinkedIn, til at oprette profiler for pseudonymiseret brug. De oplysninger, der indsamles, kan dog under ingen omstændigheder bruges til personligt at identificere besøgende på dette websted.
Al den databehandling, der er beskrevet ovenfor, især indstillingen af cookies til læsning af oplysninger på din enhed, vil kun blive udført med dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 lit. a i GDPR. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig effekt ved at deaktivere denne tjeneste i det "Cookie Consent Tool", du kan finde på webstedet.
Du kan læse mere om deres behandling af dine persondata i LinkedIns datasikkerhedserklæring: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics og LinkedIn Ads

På vores websted bruger vi den teknologi til konverteringssporing og den retargeting-funktion, som leveres af LinkedIn Corporation. Denne teknologi kan bruges til at vise besøgende på dette websted tilpassede annoncer på LinkedIn. Et tag fra LinkedIn Insight er indlejret på dette websted for at oprette anonyme rapporter om annoncernes effektivitet og om, hvordan brugere interagerer med webstedet. Hvis du besøger dette websted, mens du er logget på din LinkedIn-konto, oprettes der forbindelse til LinkedIns server. LinkedIns persondatapolitik (kan læses på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) indeholder yderligere oplysninger om, hvordan dine data indsamles og bruges, samt hvilke muligheder og rettigheder du har, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder for at beskytte dine persondata. Når du er logget på LinkedIn, kan du altid deaktivere indsamlingen af data ved at klikke på følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Brug og videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi overdrager dine persondata til virksomheder i Blickle Group og eller vores distributionsvirksomheder: (i) med henblik på at levere de tjenester eller oplysninger, du anmoder om, eller (ii) på baggrund af dit samtykke. Du vil blive informeret på forhånd, hvis en virksomhed i Blickle Group eller en distributionsvirksomhed ønsker at bruge dine personoplysninger til et nyt formål.

Nogle af funktionerne på vores website tilbydes i et partnerskab med tredjeparter. Det omfatter, at dine personoplysninger overdrages til disse udbydere. Eksempler er pakkelevering, afsendelse af breve eller e-mail, analyse af vores databaser, it-tjenester, annoncering, behandling af betalinger og kundeservice. Disse tjenesteudbydere har adgang til personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres opgaver. De må imidlertid ikke bruge disse oplysninger til andre formål. De er endvidere forpligtet til at håndtere disse oplysninger i henhold til denne persondatapolitik og GDPR. Hvis sådanne underleverandører anses som databehandlere i henhold til artikel 28 i GDPR, har vi indgået passende aftaler med dem. Disse tredjeparter er blevet udvalgt nøje. Det samme gælder, hvis der er tale om et fælles ansvar for data. Vi har truffet foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse til alle personoplysninger, som vi overdrager.

Hvis du betror os med leveringen af en tjeneste, vil dine personoplysninger kun blive brugt i den udstrækning, det er nødvendigt for at opfylde ordren (for eksempel for at behandle anmodninger om oplysninger eller bestille brochurer). Det gælder også for overførsel af dine data til transportleverandører, kreditselskaber eller andre tjenesteudbydere, der anvendes til at levere tjenesten eller kontraktadministrationen.

Der er følgende undtagelser: Vi videregiver kundekonti og personoplysninger om vores kunder, når det er pålagt os gøre det ved lov, eller når denne videregivelse er påkrævet under ekstraordinære omstændigheder for at beskytte vores rettigheder og vores kunders samt tredjeparters rettigheder, f.eks. i tilfælde af angreb på vores netværksinfrastruktur. Det kan omfatte udveksling af data med virksomheder, som er specialiseret i forebyggelse og minimering af misbrug og svindel med kreditkort og/eller it-sikkerhed. Det erklæres udtrykkeligt, at der i denne sammenhæng ikke vil finde nogen overførsel af dataene sted til disse virksomheder til økonomisk brug i modstrid med denne persondatapolitik.

Der finder ingen anden videregivelse sted, slet ikke salg af dine personoplysninger til tredjeparter.

 

12. Videresendelse af personoplysninger til et tredjeland

Oplysninger sendes kun til tredjelande med et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse, eller på baggrund af specifikke garantier, f.eks. kontraktmæssige forpligtelser baseret på såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-kommissionen. For eksempel kan IP-adresser og/eller såkaldte "henvisningslinks" eller onlineidentifikatorer blive sendt afhængigt af browserindstillinger. På grund af den måde, disse data kan være kombineret på, og som vi ikke er ansvarlige for, kan dine personoplysninger muligvis blive indsamlet og behandlet uden for omfanget af GDPR.

 

13. Fortrolighed

Vi er klar over, at nogle af de oplysninger, du udleverer, kan være fortrolige. Vi vil ikke sælge, udleje, distribuere eller kommercielt udnytte dine personoplysninger. Som en undtagelse vil vi muligvis videresende oplysninger til vores tjenesteudbydere som beskrevet i nærværende persondatapolitik. Vi garanterer, at dine personoplysninger holdes fortrolige. Vi vil beskytte dine personoplysninger i henhold til vores datapolitik samt alle relevante lovkrav og bestemmelser.

 

14. Informationssikkerhed

Vi bruger hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i henhold til det nuværende teknologiske stade for at beskytte de oplysninger, du har stillet til rådighed for os, mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personers side. Dine data er i overensstemmelse hermed gemt i et sikkert driftsmiljø, som er utilgængeligt for offentligheden. Vores sikkerhedsforanstaltninger gennemgås regelmæssigt og forbedres kontinuerligt i takt med teknologiske fremskridt.
Hvis du ønsker at kontakte os via e-mail, vil vi gerne understrege, at fortroligheden i de sendte oplysninger ikke er garanteret for ukrypterede e-mail. Indholdet i ukrypterede e-mails kan ses af tredjeparter. Vi anbefaler derfor, at du sender fortrolige oplysninger til os enten i krypteret form, via kontaktformularen på vores website eller via brevpost.
Din e-mailadresse bruges udelukkende med det formål at kommunikere med dig. Der finder ingen anden brug eller videregivelse til tredjeparter sted.

 

15. Beskyttelse af dine data med TLS eller SSL

Af hensyn til sikker datatransmission på internettet bruger vi hybridkrypteringsprotokollen Transport Layer Security (TLS), mere almindeligt kendt under forgængerens navn Secure Sockets Layer Software (SSL). Denne software krypterer de oplysninger, der sendes af dig. Alle oplysninger, der er underlagt databeskyttelse, gemmes i krypteret form i en beskyttet database.

 

Status for og ændring af denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik blev sidst opdateret d. 12. februar 2021. Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik til enhver tid, i overensstemmelse med gældende privatlivslove, med fremtidig virkning. Alle ændringer offentliggøres her.