Grundlæggende informationer / definitioner

Definitioner og forklaringer

Tegning – hjul
Tegning – drejeligt hjul
Tegning – fast hjul
Tegning – bandage

Hjul

Drejeligt hjul

Hjul i fast gaffel

Bandage / dæk

Betegnelser:
1 = hjulbane / dæk
2 = hjulcenter / fælg
3 = nav
4 = hjulleje

Mål:
D = hjuldiameter
d = akseldiameter
T1 = navlængde
T2 = hjulbredde

Betegnelser:
1-3 = drejelig gaffel
1 = monteringsplade
2 = drejekrans
3 = drejegaffel
4 = hjul
5 = hjulaksel

Mål:
H = totalhøjde / byggehøjde
F = udsving
A,B = pladedimensioner
a,b = bolthul afstand
d = bolthul diameter

Betegnelser:
1 = fast gaffel
2 = hjul
3 = hjulaksel

Mål:
H = totalhøjde / byggehøjde
A,B = pladedimensioner
a,b = bolthul afstand
d = bolthul diameter

Betegnelser:
1 = hjulbane / dæk
2 = stålbånd

Mål:
D = ydre diameter
d = indre diameter
T2 = bredde

Hjul består af en hjulbane / dæk, hjulcenter / fælg og et hjulleje.

Hjul varierer, for så vidt angår deres belastningsevne, rullemodstand og rullekvalitet. De specielle egenskaber ved hver hjulserie beskrives detaljeret i det relevante afsnit.

Drejelige hjul kan roteres rundt om den lodrette akse, hvilket forbedrer manøvredygtigheden for maskineri, udstyr osv. En drejekrans forbinder drejegaflen med monteringen.
Der er normalt en vandret afstand mellem midten af drejekransen og midten af hjulakslen (udsving), så gaflen kan dreje frit. Dette udsving lader hjulet rotere let uden ekstra udstyr. Det giver også hjulet stabile køreegenskaber ved ligeudkørsel. Drejelige hjul kan monteres med forskellige bremser, der bremser:

 

Faste hjul drejer ikke og gør det nemmere at flytte maskiner, udstyr osv. i en bestemt retning uden afvigelse.

Bandager/dæk består af forskellige elastomerer og er fremstillet med et stålbånd eller en stålindsats.

Bandager / dæk varierer, for så vidt angår deres belastningsevene, rullemodstand og rullekvalitet. De specielle egenskaber ved hver bandage/dæk beskrives detaljeret i afsnittet "Bandager/dæk".

Hjulenes tværsnit på produktsiderne giver kun et eksempel på den pågældende serie. Hjul i den samme serie kan af tekniske årsager have mange forskellige design.