Hjul fra Blickle

Blickle tilbyder hjul med en belastningsevne fra 20 kg til 50.000 kg. Leveringsprogrammet omfatter hjul med en hjul-Ø fra 35 mm til 620 mm og en byggehøjde fra 52 mm til 710 mm.

Hjul består af en gaffel og mindst et hjul. Gaflerne til hjulene fås i forskellige udførelser. Grundlæggende skelner man mellem:

    Drejelige hjul (svingbar gaffel)
    Faste hjul (ubevægelig gaffel)

 

Hjul - udvalgskriterier

Ved valget af hjul skal der tages højde for følgende udvalgskriterier:

  •     Belastningsevne
  •     Banemateriale
  •     Hjul Ø, igangsætnings- og rullemodstand.
  •     Lejetype
  •     Indflydelse fra omgivelserne, temperatur, kemi og korrosion

Du kan finde yderligere informationer i vores hjulguide.
De passende hjul til dine krav finder du vha. vores produktdesigner.
En oversigt over hjulene fra Blickle finder du i vores leveringsprogram.

Beregning af den nødvendige belastningsevne for hjul

Den nødvendige belastningsevne for hjul regnes ud fra egenvægten for transportmidlet plus vægten på det/de emner, som læsses på, divideret med antal bærende hjul. Resultatet multipliceres med en sikkerhedsfaktor, der er afhængig af brugsbetingelserne:

T = belastningsevne pr. hjul
E = transportudstyrets egenvægt
Z = maksimal pålæsning
n = antal bærende hjul
S = sikkerhedsfaktor

Med sikkerhedsfaktoren S tages der højde for afvigelser fra standard-brugsbetingelserne (glatte gulve, skridthastighed, ensartet lastfordeling, ligeudkørsel, omgivelsestemperatur +15 °C til +28 °C). Ud over hastigheden påvirkes sikkerhedsfaktoren betragteligt af hjulenes diameter i forhold til forhindringshøjden. Jo større afvigelse fra standard-brugsbetingelserne, desto større skal faktor S være.

Der skelnes mellem fire brugsbetingelser:

Manuel transport på indendørs områder:
    (forhindringshøjde < 5 % af hjul-Ø): sikkerhedsfaktor: 1,0 til 1,5

Manuel transport på udendørs områder:
    (forhindringshøjde > 5 % af hjul-Ø): sikkerhedsfaktor: 1,5 til 2,2

Motorisk fremdreven transport på indendørs områder:
    (forhindringshøjde < 5 % af hjul-Ø): sikkerhedsfaktor: 1,4 til 2,0

Motorisk fremdreven transport på udendørs områder:
    sikkerhedsfaktor: 2,0 til 3,0

For hjul med kugleleje er hastigheder over 4 km/t med samtidig reducering af belastningsevnen mulige. Hvis et løst hjul eller et hjul i fast gaffel er udsat for en statisk belastning, kan man tage udgangspunkt i en op til 25 % højere belastningsevne. Ved længere stilstandstider skal man være opmærksom på, at der kan opstå deformering af hjulbanen.

Hjuls igangsætnings-, rulle- og svingmodstand

Hjuls igangsætnings- og rullemodstand påvirkes af gulvets beskaffenhed, den samlede last, hjul-Ø, deformering og bane- og hjullejetype.

Svingmodstanden påvirkes af følgende faktorer:

  •     Bane
  •     Banens hårdhed
  •     Køreunderlag
  •     Udsving
  •     Underlag

Transportudstyrs manøvredygtighed er afhængig af hjulenes antal, type og anordning. Disse faktorer har igen indflydelse på transportvognens belastningeevne, bevægelighed, styring, venderadius og stabilitet.

 

Hjul - nyttige links:

Hjulguide
Produktdesigner
Leveringsprogram