Informationsboks for Blickle hjulserie

Hjulbanens hårdhed. Skånsomhed for underlag og let løb. Igangsætnings-, rulle- og drejemodstand. Slidstyrke.

For at gøre det lettere for dig at vælge det rigtige produkt er der en Blickle infoboks for hver hjulserie. Her kan du se en oversigt over et hjuls hårdhed, rullemodstand, slidstyrke samt over, hvor letløbende og skånsomt for underlaget det er.

Hårdhed vurderes på en skala fra meget blød til meget hård, mens de andre kategorier vurderes fra tilfredsstillende til fremragende.

Hjulbanens hårdhed
AndenBoksGroen
65 Shore A
Letløbende og skånende overfor underlag
Skala – fem grønne prikker
fremragende
Rullemodstand
Skala – fire grønne prikker
meget god
Slidstyrke
Skala – tre grønne prikker
god


Hjulbanens hårdhed

Hjulbanens hårdhed angives i infoboksen i billeder på produktsiderne. Jo længere markeringen er mod højre, desto hårdere er hjulbanen. Hårdhed for

 

Der forekommer ingen lineære sammenhænge mellem de forskellige hårdhedstest. De oplyste værdier er kun retningsgivende og er fremkommet på baggrund af erfaringer.

Hårdhedsområde
Materiale Hårdhed
Luftgummihjul, blødt gummi
FoersteBoksGroen
50-60 Shore A
Elastisk massivgummi
AndenBoksGroen
65 Shore A
Superelastisk massivgummi
AndenBoksGroen
70 Shore A
Standard massivgummi
TredjeBoksGroen
80 Shore A
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød
TredjeBoksGroen
80 Shore A
Termoplastisk gummielastomer (TPE)
TredjeBoksGroen
85 Shore A
Polyurethan 75 Shore A
TredjeBoksGroen
75 Shore A
Polyurethan 92 Shore A
FjerdeBoksGroen
92 Shore A
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård
FjerdeBoksGroen
92–98 Shore A
Polypropylen
FemteBoksGroen
60 Shore D
Polyamid
FemteBoksGroen
70 Shore D
Støbt polyamid
FemteBoksGroen
80 Shore D
Støbejern / stål
FemteBoksGroen
180–230 HB

Letløbende og skånende overfor underlag

Jo højere score i denne kategori, jo mere lydsvagt er hjulet og jo lettere kører det på underlaget.

Letløbende og skånende overfor underlag
Hårde hjulbaner belaster et gulv mere end bløde hjulbaner. En hjulbane med 5 point i kategorien letløbende og skånende overfor underlaget er særdeles skånende overfor underlaget.

Hvor skånsom et hjul er for underlaget måles på basis af det gennemsnitlige fladetryk. Referenceværdier for hvert hjulbanemateriale kan ses til højre.

Letløbende
Køretøjer er i princippet mere støjsvage, når de har store hjul med bløde, tykke hjulbaner. Hårde hjulbaner resulterer i mere støj end bløde hjulbaner. En høj score i kategorien letløbende og skånende overfor underlaget vil dermed føre til en forventning om lav vibration og lav støjemission under transport af varer.

Hårde hjul kan også bruges med lave støjniveauer og en høj grad af kørekomfort, når lette belastninger transporteres på en blød overflade (f.eks. et tæppe).

Gennemsnitligt fladetryk
Det gennemsnitlige fladetryk beregnes ved at dividere radialkraften (N) med hjulets kontaktoverflade (mm²).

Materiale Letløbende / skånende overfor underlag Gennemsnitligt fladetryk
Luftgummihjul, blødt gummi
Skala – fem grønne prikker
0,8 N/mm²
Elastisk massivgummi
Skala – fire grønne prikker
1,8 N/mm²
Superelastisk massivgummi
Skala – fire grønne prikker
1,5 N/mm²
Standard massivgummi
Skala – fire grønne prikker
3,5 N/mm²
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød
Skala – fire grønne prikker
4,0 N/mm²
Termoplastisk gummielastomer (TPE)
Skala – tre grønne prikker
4,5 N/mm²
Polyurethan 75 Shore A
Skala – fire grønne prikker
3,5 N/mm²
Polyurethan 92 Shore A
Skala – tre grønne prikker
8,0 N/mm²
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård
Skala – tre grønne prikker
11,0 N/mm²
Polypropylen / polyamid
Skala – to grønne prikker
40,0 N/mm²
Støbt polyamid
Skala – to grønne prikker
60,0 N/mm²
Støbejern / stål
Skala – én grøn prik
>350 N/mm²

Igangsætnings-, rulle- og drejemodstand

Igangsætningsmodstand er den kraft, som skal bruges for at bringe hjulet fra stilstand til bevægelse. Rullemodstand er den kraft, der kræves for at holde hjulet i konstant, jævn bevægelse. Igangsætnings- og rullemodstand påvirkes af følgende faktorer:

 • hjuldiameter
 • hjulbanegeometri
 • hjulbanens hårdhed
 • hjulbanens elasticitet
 • hjulleje
 • underlag

 

Rullemodstand opstår som følge af den konstante komprimering og dekomprimering af hjulbanen, når hjulet ruller (hysterese).

Rullemodstand måles ved hjælp af en prøvestand. Målingerne tages under idealbetingelser:

 • jævnt, glat og rent underlag med ståloverflade, der er fri for forhindringer
 • hastighed: 4 km/t
 • temperatur: +20 °C
 • belastning: ⅔ af maks. belastningsevne

 

Under disse standardiserede betingelser kan rullemodstanden for de forskellige hjulserier sammenlignes.

Materiale Rullemodstand
Luftgummihjul / blødt gummi
Skala – tre grønne prikker
god
Elastisk massivgummi
Skala – fire grønne prikker
meget god
Superelastisk massivgummi
Skala – tre grønne prikker
god
Standard massivgummi
Skala – to grønne prikker
tilfredsstillende
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød
Skala – fire grønne prikker
meget god
Termoplastisk gummielastomer (TPE)
Skala – fire grønne prikker
meget god
Polyurethan 75 Shore A (Softhane®)
Skala – fire grønne prikker
meget god
Polyurethan 75 Shore A (Besthane® Soft)
Skala – fem grønne prikker
fremragende
Polyurethan 92 Shore A (Extrathane®)
Skala – fire grønne prikker
meget god
Polyurethan 92 Shore A (Besthane®)
Skala – fem grønne prikker
fremragende
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård
Skala – fire grønne prikker
meget god
Polypropylen / polyamid
Skala – fem grønne prikker
fremragende
Støbt polyamid
Skala – fem grønne prikker
fremragende
Støbejern / stål
Skala – fem grønne prikker
fremragende

I forbindelse med designet af løbeværket skal der tages højde for forskellige anvendelsesbetingelser (underlagets beskaffenhed, temperatur, hastighed osv.), som kan have en væsentlig indflydelse på rullemodstanden.

Drejemodstand er den mængde kraft, der kræves for at rette drejelige hjul ind i kørselsretningen.

Drejemodstand påvirkes af følgende faktorer:

 1. Hjulets kontaktflade: Hjulets kontaktflade drejer rundt om dets midte, når det drejelige hjul drejer. Dette skaber friktion. Modstanden er afhængig af interaktionen mellem underlaget og hjulbanen udover størrelsen på kontaktområdet.
 2. Drejekransens modstand: Drejekransens struktur og kvalitet har indflydelse på dens drejemodstand.
 3. Udsving fra det drejelige hjul: Det drejelige hjuls drejemodstand påvirkes af afstanden mellem midten af drejekransen og midten af kontaktområdet.
 4.  

Slidstyrke

Jo højere pointscore i denne kategori, jo højere er hjulets slidstyrke.

Udover andre faktorer er elastomers eller termoplastisk elastomers slidstyrke og slitage også i henhold til ISO 4649. Andre hjulbanematerialers slidstyrke er testet i henhold til ISO 4649.

Hjulbanematerialer er tildelt forskellige slidstyrkekategorier i grafikken til højre.

Materiale Slidstyrke
Luftgummihjul, blødt gummi
Skala – to grønne prikker
tilfredsstillende
Elastisk massivgummi
Skala – tre grønne prikker
god
Superelastisk massivgummi
Skala – tre grønne prikker
god
Standard massivgummi
Skala – én grøn prik
tilstrækkelig
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød
Skala – tre grønne prikker
god
Termoplastisk gummielastomer (TPE)
Skala – to grønne prikker
tilfredsstillende
Polyurethan 75 Shore A
Skala – fire grønne prikker
meget god
Polyurethan 92 Shore A
Skala – fem grønne prikker
fremragende
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård
Skala – fire grønne prikker
meget god
Polypropylen
Skala – to grønne prikker
tilfredsstillende
Polyamid
Skala – tre grønne prikker
god
Støbt polyamid
Skala – fire grønne prikker
meget god
Støbejern / stål
Skala – fem grønne prikker
fremragende