Informationsboks for Blickle hjulserie

Hjulbanens hårdhed. Skånsomhed for underlag og let løb. Igangsætnings-, rulle- og drejemodstand. Slidstyrke.

For at gøre det lettere for dig at vælge det rigtige produkt er der en Blickle infoboks for hver hjulserie. Her kan du se en oversigt over et hjuls hårdhed, rullemodstand, slidstyrke samt over, hvor letløbende og skånsomt for underlaget det er.

Hårdhed vurderes på en skala fra meget blød til meget hård, mens de andre kategorier vurderes fra tilfredsstillende til fremragende.

Hjulbanens hårdhed

65 Shore A
Letløbende og skånende overfor underlag

fremragende
Rullemodstand

meget god
Slidstyrke

god


Hjulbanens hårdhed

Hjulbanens hårdhed angives i infoboksen i billeder på produktsiderne. Jo længere markeringen er mod højre, desto hårdere er hjulbanen. Hårdhed for

 

Der forekommer ingen lineære sammenhænge mellem de forskellige hårdhedstest. De oplyste værdier er kun retningsgivende og er fremkommet på baggrund af erfaringer.

Haertebereich
Materiale Hårdhed
Luftgummihjul, blødt gummi

50-60 Shore A
Elastisk massivgummi

65 Shore A
Superelastisk massivgummi

70 Shore A
Standard massivgummi

80 Shore A
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød

80 Shore A
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

85 Shore A
Polyurethan 75 Shore A

75 Shore A
Polyurethan 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård

92–98 Shore A
Polypropylen

60 Shore D
Polyamid

70 Shore D
Støbt polyamid

80 Shore D
Støbejern / stål

180–230 HB

Letløbende og skånende overfor underlag

Jo højere score i denne kategori, jo mere lydsvagt er hjulet og jo lettere kører det på underlaget.

Letløbende og skånende overfor underlag
Hårde hjulbaner belaster et gulv mere end bløde hjulbaner. En hjulbane med 5 point i kategorien letløbende og skånende overfor underlaget er særdeles skånende overfor underlaget.

Hvor skånsom et hjul er for underlaget måles på basis af det gennemsnitlige fladetryk. Referenceværdier for hvert hjulbanemateriale kan ses til højre.

Letløbende
Køretøjer er i princippet mere støjsvage, når de har store hjul med bløde, tykke hjulbaner. Hårde hjulbaner resulterer i mere støj end bløde hjulbaner. En høj score i kategorien letløbende og skånende overfor underlaget vil dermed føre til en forventning om lav vibration og lav støjemission under transport af varer.

Hårde hjul kan også bruges med lave støjniveauer og en høj grad af kørekomfort, når lette belastninger transporteres på en blød overflade (f.eks. et tæppe).

Gennemsnitligt fladetryk
Det gennemsnitlige fladetryk beregnes ved at dividere radialkraften (N) med hjulets kontaktoverflade (mm²).

Materiale Letløbende / skånende overfor underlag Gennemsnitligt fladetryk
Luftgummihjul, blødt gummi

0,8 N/mm²
Elastisk massivgummi

1,8 N/mm²
Superelastisk massivgummi

1,5 N/mm²
Standard massivgummi

3,5 N/mm²
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød

4,0 N/mm²
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

4,5 N/mm²
Polyurethan 75 Shore A

3,5 N/mm²
Polyurethan 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård

11,0 N/mm²
Polypropylen / polyamid

40,0 N/mm²
Støbt polyamid

60,0 N/mm²
Støbejern / stål

>350 N/mm²

Igangsætnings-, rulle- og drejemodstand

Igangsætningsmodstand er den kraft, som skal bruges for at bringe hjulet fra stilstand til bevægelse. Rullemodstand er den kraft, der kræves for at holde hjulet i konstant, jævn bevægelse. Igangsætnings- og rullemodstand påvirkes af følgende faktorer:

 • hjuldiameter
 • hjulbanegeometri
 • hjulbanens hårdhed
 • hjulbanens elasticitet
 • hjulleje
 • underlag

 

Rullemodstand opstår som følge af den konstante komprimering og dekomprimering af hjulbanen, når hjulet ruller (hysterese).

Rullemodstand måles ved hjælp af en prøvestand. Målingerne tages under idealbetingelser:

 • jævnt, glat og rent underlag med ståloverflade, der er fri for forhindringer
 • hastighed: 4 km/t
 • temperatur: +20 °C
 • belastning: ⅔ af maks. belastningsevne

 

Under disse standardiserede betingelser kan rullemodstanden for de forskellige hjulserier sammenlignes.

Materiale Rullemodstand
Luftgummihjul / blødt gummi

god
Elastisk massivgummi

meget god
Superelastisk massivgummi

god
Standard massivgummi

tilfredsstillende
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød

meget god
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

meget god
Polyurethan 75 Shore A (Softhane®)

meget god
Polyurethan 75 Shore A (Besthane® Soft)

fremragende
Polyurethan 92 Shore A (Extrathane®)

meget god
Polyurethan 92 Shore A (Besthane®)

fremragende
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård

meget god
Polypropylen / polyamid

fremragende
Støbt polyamid

fremragende
Støbejern / stål

fremragende

I forbindelse med designet af løbeværket skal der tages højde for forskellige anvendelsesbetingelser (underlagets beskaffenhed, temperatur, hastighed osv.), som kan have en væsentlig indflydelse på rullemodstanden.

Drejemodstand er den mængde kraft, der kræves for at rette drejelige hjul ind i kørselsretningen.

Drejemodstand påvirkes af følgende faktorer:

 1. Hjulets kontaktflade: Hjulets kontaktflade drejer rundt om dets midte, når det drejelige hjul drejer. Dette skaber friktion. Modstanden er afhængig af interaktionen mellem underlaget og hjulbanen udover størrelsen på kontaktområdet.
 2. Drejekransens modstand: Drejekransens struktur og kvalitet har indflydelse på dens drejemodstand.
 3. Udsving fra det drejelige hjul: Det drejelige hjuls drejemodstand påvirkes af afstanden mellem midten af drejekransen og midten af kontaktområdet.
 4.  

Slidstyrke

Jo højere pointscore i denne kategori, jo højere er hjulets slidstyrke.

Udover andre faktorer er elastomers eller termoplastisk elastomers slidstyrke og slitage også i henhold til ISO 4649. Andre hjulbanematerialers slidstyrke er testet i henhold til ISO 4649.

Hjulbanematerialer er tildelt forskellige slidstyrkekategorier i grafikken til højre.

Materiale Slidstyrke
Luftgummihjul, blødt gummi

tilfredsstillende
Elastisk massivgummi

god
Superelastisk massivgummi

god
Standard massivgummi

tilstrækkelig
Termoplastisk polyurethan (TPU), blød

god
Termoplastisk gummielastomer (TPE)

tilfredsstillende
Polyurethan 75 Shore A

meget god
Polyurethan 92 Shore A

fremragende
Termoplastisk polyurethan (TPU), hård

meget god
Polypropylen

tilfredsstillende
Polyamid

god
Støbt polyamid

meget god
Støbejern / stål

fremragende