Lejetyper

Glideleje. Rulleleje. Kugleleje.

Glideleje
Rulleleje
Kugleleje
Centralt monteret kugleleje (C) med trådbeskytter
Kugleleje-CC
Kugleleje-C-kuglelejetætning
Kugleleje-CC-kuglelejetætning
Sfærisk rulleleje

Glideleje
(“G” i artikelnr.)

Rulleleje
(“R” i artikelnr.)

Kugleleje
(“K” i artikelnr.)

Centralt monteret kugleleje (C) med trådbeskytter
(“KA” eller “KF” i artikelnr.)

To centralt monterede kuglelejer (CC) med trådbeskytter
(“KA” eller “KF” i artikelnr.)

Centralt kugleleje (C) med trådbeskytter og ekstra kuglelejetætning
(“KAD” eller “KFD” indgår i artikelnr.)

To centrale kuglelejer (CC) med trådbeskytter og ekstra kuglelejetætninger
(“KAD” eller “KFD” indgår i artikelnr.)

 

Sfærisk rulleleje
(“PR” i artikelnr.)

 

Glidelejer er enkle, prisbillige og holdbare hjullejer. Almindeligvis vedligeholdelsesfrie og korrosionsbestandige. Glidelejer anvendes primært til apparat- og industrihjul, da der her normalt kun køres med lave hastigheder og udstyret kun bruges af og til.
I hjul med stålrørsnav monteres en glidelejebøsning i polyamidkunststof. Ved høj glidehastighed og ved høj belastning kan lejerne løbe varme. Støbejernshjul med glidelejer skal regelmæssigt eftersmøres.

Rullelejer er robuste, resistente og almindeligvis vedligeholdelsesfrie hjullejer, som kun kræver minimal plads til indbygning. Rullelejer ( også kaldet nålelejer ) har en minimal radial tolerance og anvendes fortrinsvist i industrihjul. Et rulleleje består af et antal stålruller, som er monteret i en kunststof- eller stålramme. Disse stålruller ruller mellem akslen og hjulets nav. Da der i forbindelse med stålrullernes løb på akslen ikke opstår gnidningsmodstand, men derimod rullefriktion, er hjulets rullemodstand, selv ved høje belastninger, relativt begrænset. Rullelejer er normalt smurt med langtidsfedt og er under normal brug vedligeholdelsesfrie. Udover standardudførelsen kan rullelejer også leveres i en rustfri udførelse (-XR indgår i artikelnr.).

Det almindelige kugleleje (også kaldet præcisionskugleleje) opfylder de strengeste krav til belastningsevne, kørselsegenskaber (også ved højere hastigheder) samt resistens overfor miljømæssige påvirkninger. Kuglelejer har minimale tolerancer og anvendes primært i hjul til montering på specielt krævende transportmateriel og i sværlasthjul. Til beskyttelse mod støv og snavs er lejerne udstyret med en tætning (ikke-slæbende pakning også benævnt Z-leje). Til speciel brug kan der benyttes kuglelejer med en eller to tætninger (slæbende tætning såkaldte RS eller 2RS lejer). Hjullejer, som er forsynet med tætnede kuglelejer på begge sider (2RS) må ikke eftersmøres, da kuglelejet derved kan beskadiges. Ved samling langtidssmøres kuglelejerne med special fedt, og de er derfor vedligeholdelsesfrie ved normal brug. Som standard er der monteret to kuglelejer i navet. Kuglelejernes inderring fikseres ved hjælp af en mellembøsning. Det betyder, at hjulet kan fikseres aksialt på en hjulgaffel (undtagelse: ruller til palleløftere). Udover standardudførelsen kan kuglelejer også leveres i rustfri (-XK indgår i artikelnr.), varmebestandige udførelser smurt med specialfedt (-HK eller -HXK (rustfri) indgår i artikelnr.) eller som varmebestandige kuglelejer (stikvognslejer, -IK indgår i artikelnr.). Varmebestandige kuglelejer kan ved reduceret belastning benyttes i temperaturområdet -30 °C til +300 °C.

Et centralt monteret kugleleje giver et meget præcist, let løb og en god afdækning af kuglelejet. Disse lejer bliver primært anvendt i kunststofhjul med mindre bæreevne samt i føringsruller og -hjul. føringsruller og -hjul. Kuglelejet omstøbes med hjulfælgen. Som standard er det centrale kugleleje forsynet med to tætningsskiver (slæbe tætninger, såkaldte 2RS lejer). Kuglelejer er normal smurt med langtidsfedt og er under normalt brug vedligeholdelsesfri. Den ekstra kuglelejeafdækning i kunststof beskytter både hjulnav og tråd. Når hjulet monteres i drejelige eller faste gafler, er det ikke nødvendigt med bundbøsninger modsat traditionelle hjullejer med kuglelejer, der er presset ind.

Hjullejet med to centrale kuglelejer giver meget præcis og let løb. Det giver også effektiv tætning, samtidig med at krav til store belastningsevner opfyldes. Kuglelejet omstøbes med hjulfælgen. Som standard er de centrale kuglelejer forsynet med to tætningsskiver (slæbende tætning, såkaldte 2RS lejer). Ved samling langtidssmøres kuglelejerne med special fedt, og de er derfor vedligeholdelsesfrie ved normalt brug. Den ekstra kuglelejeafdækning i kunststof beskytter både hjulnav og tråd. Når hjulet monteres i drejelige og faste gafler, er det ikke nødvendigt med bundbøsninger, modsat traditionelle hjullejer med kuglelejer, der er presset ind.

Der kan leveres ekstra tætning til kuglelejer til brug i våde områder med høj risiko for korrosion. Kombinationen af tætningsringe på kuglelejet (slæbende tætning, såkaldt 2RS leje), den almindelige pakning og en slæbende tætning giver kuglelejet den optimale beskyttelse mod snavs og vandstænk. Hjul med kuglelejetætning kan rengøres i vaskemaskine. Den slæbende tætning giver en forøget rullemodstand.
Kuglelejer er smurt med langtidsfedt og er under normal brug vedligeholdelsesfri.
Den ekstra kuglelejeafdækning i kunststof beskytter både hjulnav og tråd. Når hjulet monteres i drejelige og faste gafler, er det ikke nødvendigt med bundbøsninger, modsat traditionelle hjullejer med kuglelejer, der er presset ind. Kuglelejeafdækning (-HKA, -XKA or -XKF indgår i artikelnr.) har ikke ekstra gummitætningsring, der leveres med versionen med kuglelejetætning. Versionen -XKA kan rengøres i vaskemaskine takket være det rustfri kugleleje.

Der kan leveres ekstra tætning til kuglelejer til brug i våde områder med høj risiko for korrosion. Kombinationen af tætningsringe på kuglelejet (slæbende tætning, såkaldt 2RS leje), den almindelige pakning og en slæbende tætning giver kuglelejet den optimale beskyttelse mod snavs og vandstænk. Hjul med ekstra kuglelejetætning kan rengøres i vaskemaskine. Den slæbende tætning giver en forøget rullemodstand. Kuglelejer er smurt med langtidsfedt og er under normal brug vedligeholdelsesfri.
Den ekstra kuglelejeafdækning i kunststof beskytter både hjulnav og tråd. Når hjulet monteres i drejelige og faste gafler, er det ikke nødvendigt med bundbøsninger, modsat traditionelle hjullejer med kuglelejer, der er presset ind. Udførelser med kuglelejeafdækning (-HKA, -XKA eller -XKF indgår i artikelnr.) har ikke den ekstra gummitætningsring, der leveres med udførelsen med kuglelejetætning. Versionen -XKA kan rengøres i vaskemaskine takket være det rustfri kugleleje.

Sfæriske rullelejer har to rækker ruller, hvilket medfører en stor trykflade og dermed en ekstremt høj belastningsevne ved relativt små dimensioner.
Sfæriske rullelejer kan bevæges i vinkl og kan derfor tåle nedbøjning af akslen. På grund af den ekstremt høje belastningsevne kan der opnås meget store ydelser mht. hastigheder og belastninger. Sfæriske rullelejer anvendes derfor fortrinsvis i sværlasthjul, som bruges i større firmaer med treholdsskift. Som standard er der monteret to sfæriske rullelejer i hjulnavet. Rullelejernes inderring fikseres ved hjælp af en mellembøsning, som sikrer, at hjulet kan spændes fast i forbindelse med monteringen.
Sfæriske rullelejer har som standard ingen tætning. Efter ønske kan en speciel tætningsring leveres.