Sikkerhed frem for alt – bedre arbejdssikkerhed med hjul fra Blickle

Interview i magasinet "we innovate" – Rolf Hölle, chef for udvikling og design hos Blickle 

Hvor vigtig er designafdelingen hos Blickle?
Som designere har vi en vigtig rolle i produktudviklingsprocessen. Vi er ikke kun ansvarlige for den tekniske udvikling; vi bærer også omkostningsansvaret for økonomien i forbindelse med fremstilling af produkterne. Vores hovedopgaver omfatter på den ene side udvikling og design af nye produkter og på den anden side optimering af eksisterende produkter.

„Hver branche har sine egne karakteristika og krav. Inden for intralogistik ligger fokus i stigende grad på ergonomi og driftssikkerhed.“

Der er omkring 50 medarbejdere i alt i vores designafdeling, som hver især er inden for et af de syv specialområder. Inden for hvert specialområde er produktdesignet koblet til designet af det tilsvarende produktionsudstyr. Inden for området for klassisk hjuldesign er vi hos Blickle meget afhængige af vores interne knowhow. Inden for området for nye teknologier er vi på den anden side også afhængige af eksterne institutter og leverandører, som støtter os med deres ekspertise i udviklingsprocessen.

Hvilke særlige krav gælder for hjul, der anvendes i intralogistik?
Rolf HölleHver branche har sine egne karakteristika og krav. Inden for intralogistik ligger fokus i stigende grad på ergonomi. Samtidig er der ofte en kombination af manuel aktivering af logistikenhederne og transport over længere afstande, hvilket nødvendiggør høje, dynamiske krav. Vores opgave er at kombinere begge dele og gøre betjeningen så ergonomisk som muligt for operatøren. Der er selvfølgelig andre udfordringer i denne branche såsom lave komponenthøjder kombineret med høje hastigheder og belastningsevner. Derudover skal hjulene være yderst driftssikre. Logistikenhederne bruges ofte i treholdsdrift i intralogistik. Hjulene skal fungere vedligeholdelsesfrit under disse forhold i mellem fem og syv år.

Hvad gør Blickle helt specifikt, når det kommer til sikkerhed? Hvordan garanterer I Blickle-produkternes pålidelighed og sikkerhed allerede fra designstadiet?
Standardkravet til sikkerhed udspringer af standarderne for hjul, som Blickle også aktivt er med til at udforme gennem deltagelse i de forskellige udvalg, der fastlægger disse standarder. Generelt er det i stigende grad tilfældet, at vi ikke kun tilbyder et produkt, men at kunden også ønsker input gennem fælles udvikling. I sådanne tilfælde bidrager vi gerne med vores specialkompetencer, og vi tager ansvar for resultatet. For at sikre fokus på sikkerheden lige fra start involverer nogle kunder, f.eks. køretøjsudviklere, os i deres udviklingsproces på et tidligt stadie. Vi er ikke kun ansvarlige for udviklingen af hjulene, men også for den komplette løsning. Inden for dette felt anses vi for særdeles kompetente og pålidelige, da vi har bred erfaring. Denne erfaring gør os i stand til at designe de enkelte komponenter til det færdige produkt på en sådan måde, at hele løsningen går op i en højere enhed. Eftersom vi præcist kender alle de indbyrdes forhold i produktudvikling og produktion i designfasen, kan vi aktivt indarbejde sikkerhed og også være med til at forme sikkerhedspraksis.

Hvad er forskellen på designet af specialløsninger sammenlignet med serieprodukter?
Vi modtager næsten 1.500 udviklingsordrer om året, lige fra små tilpasninger til helt nye udviklinger. I modsætning til intern udvikling er specialløsninger kundedrevne, dvs. at kunden definerer den ønskede anvendelse i form af et specifikationsark. På baggrund af det designer vi en løsning til kunden. Dette kontrolleres af kunden og testes ofte direkte gennem prøver. Overordnet set er Blickle en del af kundens udviklingskæde i denne henseende. Serieprodukter er på den anden side baseret på forskellige markedssegmenters krav. Herudfra udtænkes et nyt produkt sammen med vores produktledelse. Efterfølgende defineres designet, typisk i samarbejde med en ekstern designer inden for især design- og kunststofhjul. Den deraf følgende prototype optimeres så yderligere i en lanceringsproces af produktledelsen, salgsafdelingen og den øverste ledelse og lanceres endeligt.

Hvordan kommer fremtidens designafdeling til at se ud? Hvor vil fokus ligge sammenlignet med i dag?
I en årrække har det været tydeligt, at tendensen går mod simulering. Den klassiske tilgang med at designe og bygge prototyper og modificere og frigive dem er meget tidskrævende og dyr. Ud over styrkeberegninger bruges simuleringer også til designproblemer, da mange visuelle aspekter kan repræsenteres hurtigt og pålideligt med 3D-printere. Ved at integrere simuleringer af fremstillingsprocesserne kan vi forudsige og beregne produkternes virkemåde relativt nøjagtigt. Dette gør det muligt for os at fremskynde udviklingsprocessen som helhed og at implementere kundekrav præcist. Det er ved at blive tydeligt, at kravene til produkternes ydeevne bliver højere og højere.

„Vores erfaring gør os i stand til at designe de enkelte komponenter af udstyret, så de fungerer sikkert i slutproduktet. Eftersom vi præcist kender alle de indbyrdes forhold i produktudvikling og produktion i designfasen, kan vi aktivt indarbejde sikkerhed og også være med til at forme sikkerhedspraksis.“

Inden for eksempelvis selvkørende pallevogne og trucks bliver trækenhederne stadig mere kraftfulde. Dette resulterer i højere krav til vores hjul med hensyn til hastighed, trækkraft og robusthed. Derudover er der stort fokus på ergonomi, og efterspørgslen på transportudstyr med optimeret rullemodstand er stigende. En anden tendens er intelligente trækløsninger. Elektrisk træk bør støtte, når menneskelig styrke ikke længere er tilstrækkelig.

Hvad var den mest spændende udfordring for dig?
Jeg er altid begejstret for de mange forskellige anvendelsesformål. Vi er repræsenteret i brancher, hvor man typisk ikke ville forvente at finde Blickle. Fra rugerier med laboratorieagtige miljøer og de højeste krav til faciliteternes hygiejne og renhed til køreudstyr til malkeanlæg og lagerrobotter, der kræver den højeste ydeevne. Simuleringen og implementeringen af udstyr med en belastningsevne på flere hundrede tons til vindkraftindustrien var naturligvis også et højdepunkt.