Miljøbeskyttelse har højeste prioritet

Blickle anerkendt som klimaneutral virksomhed

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG viser sit engagement i miljøet ved at blive klimaneutral. Som resultat af at have reduceret og kompenseret for sine drivhusgasudledninger er hjulproducenten Blickle blevet anerkendt som ""klimaneutral virksomhed"".

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i vor tid. I slutningen af juni vedtog den tyske forbundsdag den nye klimabeskyttelseslov, der fastlægger nationale mål for at opnå drivhusgasneutralitet inden 2045. Den frivillige reduktion af udledninger og kompensation for uundgåelige udledninger er meget væsentlige skridt i indsatsen mod klimaforandringer.

Hjulspecialisten Blickle har derfor besluttet at reducere og neutralisere sine CO2-udledninger trin for trin for at bidrage til en bedre fremtid. ""Klimaforandringer er en af de centrale udfordringer, vi som samfund skal klare i dag. Vi betragter det derfor som en del af vores ansvar at bidrage til at beskytte klimaet, og vi vil også gerne hjælpe med at øge opmærksomheden om, hvordan vi kan håndtere begrænsede ressourcer på en bæredygtig måde,"" siger Sarah Blickle-Fenner og David Blickle, administrerende direktører.

Blickle har kontinuerligt reduceret sit energiforbrug og sine CO2-udledninger igennem flere år. Allerede i 2012 blev kvalitetsstyringssystemet um die udvidet til at omfatte miljø (ISO 14001), og dette blev fulgt op af energiledelse (ISO 50001) i 2014. Med betegnelsen "klimaneutral virksomhed" fortsætter hjulspecialisten sin rejse mod at drive miljøansvarlig forretning.

I sine bestræbelser får Blickle assistance af Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, en brancheuafhængig konsulentvirksomhed inden for bæredygtighed for mellemstore virksomheder. Fokus Zukunft har beregnet Blickles nettoudledninger baseret på de officielle retningslinjer i Drivhusgasprotokollen for at fastlægge virksomhedens CO2-aftryk. Den deraf følgende analyse giver et transparent overblik over drivhusgasudledningerne hos Blickle og spiller en vigtig rolle i producentens klimabeskyttelsestiltag. Rapportens hovedfokus er reduktion af CO2-udledninger. De CO2-udledninger, der for nuværende er uundgåelige, bliver kompenseret ved at købe tilsvarende mængder klimacertifikater. På denne måde er Blickles produktionsfabrikker blevet klimaneutrale, hvilket har ført til anerkendelsen "klimaneutral virksomhed".

De klimabeskyttelsescertifikater, der blev købt i 2020, støtter diverse klimabeskyttelsesprojekter som komfurprojekter i Rwanda og Tanzania og et skovfornyelsesprojekt i Uganda. Det er alt sammen projekter, der er certificeret af Gold Standard, hvilket betyder, at de lever op til de højeste standarder for klimaprojekters positive indvirkning. Et andet eksempel er et skovbeskyttelsesprojekt i Peru, der er certificeret i henhold til den anerkendte VCS-standard.

Drivhusgasser fordeler sig jævnt over hele atmosfæren. Det giver derfor mening at reducere udledningerne, der hvor omkostningerne er lavest. Desuden forbedrer projekter i vækst- og udviklingslande de økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i disse lande og bidrager dermed til at realisere FN's verdensmål. For vækst- og udviklingslande er handel med udledninger en væsentlig faktor i at drive overførslen af renere teknologier og en mere bæredygtig økonomisk udvikling.

Sammen med anerkendelsen som "klimaneutral virksomhed" har Blickle også sluttet sig til den tyske Alliance for udvikling og klima, som støttes af det tyske forbundsministerium for økonomisk samarbejde og udvikling. Som en af mere end 1.000 medlemmer af alliancen har hjulspecialisten Blickle foretaget dette skridt for aktivt at fremme klimabeskyttelse.