Blickle investerer i fremtiden 

Byggeprojekterne i forbindelse med det nye polyurethanproduktionsanlæg og den nye administrationsbygning går efter planen

I de seneste måneder har der været flere årsager til at glæde sig hos Blickle: Ydremurerne i den nye administrationsfløj er færdige, og processen med at flytte ind i det nye polyurethanproduktionsanlæg er godt undervejs. Som en del af sin langsigtede strategi udvider Blickle produktionsområdet samt antallet af kontorpladser. Desuden bliver der bygget et nyt kundecenter med en kantine til personalet i Rosenfeld-hovedkvarteret.

I marts 2020 påbegyndte byggefirmaet byggeriet af polyurethananlægget hos Blickle. Det første spadestik til udvidelsen af administrationsbygningen blev taget den 29. september 2020, og byggeriet skal efter planen stå færdig i starten af 2023. I de kommende år forventer Blickle stigende efterspørgsel efter alle produktsegmenter, da endnu flere kunder i hele verden beror på hjul- og rullespecialistens kompetencer. Særligt inden for polyrethanhjul- og ruller forventer Blickle en vækst, der ligger over gennemsnittet. Af denne årsag øges polyurethanproduktionsområdet med 24.000 kvadratmeter med den nye bygning, der giver plads til cirka 100 nye kontorpladser. Produktionsbygningen er direkte forbundet til logistikcenteret for at sikre effektive produktionsprocesser. Det nye polyurethankompetencecenter indeholder et laboratorium med moderne udstyr. De over 200 nye kontorpladser, der medfølger af administrationsudvidelsen, er udviklet som moderne arbejdspladser med specifikke områder til at trække sig tilbage og kommunikere.

Blickle spiller en vigtig rolle som den største arbejdsgiver i Rosenfeld. Cirka 900 af koncernens 1200 medarbejdere arbejder på hovedkvarteret i øjeblikket. Med den største investering i virksomhedens historie har Blickle sendt et klart signal om sin forpligtelse til at drive virksomhed i Tyskland. "Coronaviruspandemien har endnu engang vist os, at vi har truffet det rigtige valg, hvad angår kvalitet og produktion, der er 'fremstillet i Tyskland' af lokale medarbejdere", siger David Blickle, administrerende partner i Blickle. "Med vores stærke vækst har vi et meget stort behov for kvalificerede medarbejdere", fortsætter Blickle. På trods af de vanskelige betingelser ønsker Blickle at fortsætte sin vækst i 2022, både hvad angår salg og antallet af medarbejdere. Ledelsen ser optimistisk på disse muligheder.

Tidslinjevideoer over Blickles byggeprojekter

Polyurethananlæg

Administrationsbygning

Milepæle for Blickles byggeprojekter

Mar 20

Første spadestik til polyurethananlæg

Første spadestik til Blickle-polyurethanproduktion

Det officielle første spadestik til det nye polyurethananlæg på Rosenfeld-lokaliteten fandt sted den 19. marts 2020.

Sep 20

Første spadestik til administrationsbygning

Spadestik Blickle Administration

Blot et par måneder efter det første spadestik til polyurethananlægget blev det første spadestik taget til den nye administrationsbygning med kundecenter og kantine til personalet.

Sep 20

Montering af støtter

Blickle-støtteanordning
Støtterne til det nye polyurethananlæg blev monteret i september 2020.

Okt 20

Levering af grønt stål

Blickle Sülzle grønt stål

Den 12. oktober 2020 leverede SÜLZLE Stahlpartner CO2-neutralt konstruktionsstål til Blickles byggelokaliteter for første gang.

Okt 20

Udgravning af administrationsbygning

Udgravning af Blickle administrationsbygning

Udgravningsarbejdet i forbindelse med kundecenteret og den nye administrationsbygning blev færdigt allerede i 2020.

Mar 21

Montering af højlager

Blickle polyurethan produktion højlageret lager

Med henblik på at gøre de logistiske processer i det nye polyurethananlæg endnu mere effektive bliver der integreret et højlager.

Aug 21

Påbegyndelsen af den indvendige indretning af polyurethananlægget

Blickle polyurethan produktion Facademontage

I august 2021 var arbejdet på den udvendige bygning tilstrækkeligt fuldført til at påbegynde arbejdet på den indvendige indretning.

Dez 21

Administrationsbygningens ydremure

Blickle Kundecenter Administrationsbygning

Frosttemperaturer og sne var ingen forhindring i forhold til at færdiggøre administrationsbygningens ydremure.

Mar 22

Flytning til det nye polyurethananlæg

Flyt Polyurethan Manufacturing Blickle

Flytningen af produktionsområde 5 begyndte i marts.

Apr 22

Påbegyndelse af polyurethanproduktion

Start Blickle Polyurethan produktion

Produktionen af polyurethanhjul påbegyndte i april 2022 helt efter planen.

Mai 22

Fuldautomatisk hærdningsproces

Blickle automatiseret udglødningsproces

I maj 2022 påbegyndte driften af det fuldautomatiske hærdningsanlæg med førerløse transportsystemer.

Mar 23

Kommer snart: Flytning til administrationsbygningen

Ny administrationsbygning ved hovedsædet i Rosenfeld

Indvielsen af det nye kundecenter med kantine og flytningen til den nye administrationsbygning forventes at ske i marts 2023.