Miljøfaktorer

Rustfri. Temperaturbestandighed. Elektrisk ledeevne. Kemisk bestandighed.

Rustfri

Temperaturbestandighed Termometer

Elektrisk ledeevne Ikonvejledning-ELS_AS

Kemisk bestandighed

Overfladerne på hjul og deres komponenter har forskellige rustfrie niveauer alt efter overfladebehandlingen.

Salttåge-test efter DIN EN ISO 9227 er en af de mest benyttede tests for at fastslå korrosionsbeskyttelsen på forskellige materialer. De enkelte dele bliver påsprøjtet en saltopløsning, hvorefter tiden (i timer) noteres, indtil der dannes hvid eller rød rust på emnet.

Overflade-
beskyttelse

 

Hvid rust

 

Rød rust

galvanisk forzinket, blå


~48 t


~96 t

galvanisk forzinket, gul


~144 t


~240 t

zink-nikkel


 

~720 t

pulverlakering


 

~192 t


Galvanisk forzinkede overflader har den fordel, at de ved mindre skader bevarer deres korrosionsbeskyttelse. De galvanisk forzinkede enkeltdele gennemgår efterfølgende en kemisk proces, som betegnes passivering. Gul-passiveringen yder bedre beskyttelse mod korrosion end blå- passiveringen. En zink-nikkelbelægning forhindrer dannelsen af hvid rust og kan modstå høje temperaturer. Den kan også passiveres og forsegles. Ved elektrostatisk pulverlakering påføres pulver, hvorefter emnet opvarmes.
korrosionsbestandig
Rustfrit stål er kendt for sin korrosions bestandighed. Det mest anvendte rustfrie stålmateriale (1.4301 / AISI 304) er en højtlegeret kromnikkelstål. Rustfri kuglelejer er fremstillet af materiale 1.4034 / AISI 420.

 

Et hjuls virkemåde påvirkes også af temperaturen hvor det bruges. Den konkrete temperatur på hjulbanen fremkommer som et resultat af omgivelsernes temperatur og den friktionstemperatur, som hjulets bevægelse i brug skaber. Materialevalg, hjulbanens udformning, belastning af denne, køreunderlaget og beskaffenheden på dette, afstanden og beskaffenheden på den tilbagelagte afstand er betydende faktorer for friktionstemperaturen.

Friktionsmodstand øges en smule ved lave temperaturer. Yderligere kan faktorer som kulde og varme reducere plastiks belastningsevne og stabilitet. Hjulbaners belastningsevne og levetid falder væsentligt ved høje temperaturer. Høje statiske belastninger og høje temperaturer øger også risikoen for deformering af hjulet. Af denne grund har Blickle udviklet specielle hjulbaner og hjulmaterialer, der kan bruges ved høje temperaturer. Der findes flere oplysninger om varmebestandige hjul. Ved mange elastomer hjulbaner, specielt ved gummi- og mange polyurethan-elastomerer, stiger hårdheden i hjulbanen ved lave temperaturer betydeligt og de elastiske fjederegenskaber forringes dermed. Blickle kan dog levere specielle polyurethan-elastomerer, der forbliver elastiske og fleksible ved temperaturer ned til -30 °C.

 

Et hjuls elektrisk ledende egenskaber tjener som beskyttelse for elektrostatiske udladninger, som kan opbygges af transportmidlet eller emnet der transporteres herpå.

Et hjul betegnes som elektrisk ledende, når gennemgangsmodstanden ikke overskrider 104 Ω (artikelnr. tilbehør: -EL eller -ELS). Et hjul anses for at være antistatisk, hvis dets ohmske modstand er mellem 105 og 107 Ω (artikelnr. tilbehør: -AS).

For at sikre de ledende egenskaber på lakerede dele som fælge og andre metaldele, kan disse være fri for lak på befæstigelsespunkterne (kontakt til selve transportmidlet). Ledeevnen kan påvirkes af skidt på hjulbanen eller af andre udefrakommende ting, og den skal derfor afprøves med jævnlige intervaller.

 

Et hjuls kemiske bestandighed er vigtig i de tilfælde, hvor det kommer i direkte kontakt med aggressive midler.
Værdierne i nedenstående tabel bør betragtes som en retningslinje for visse materialers kemiske modstandskraft over for kemiske midler.
Bemærk at den kemiske bestandighed ikke kun er afhængig af det aggressive middel, men også af dettes koncentration, varighed af kontakten samt omgivelsernes indflydelse, såsom temperatur og luftfugtighed.

Bemærk at kemiske blandinger kan have en helt anderledes påvirkning end anført i tabellen. De angivne oplysninger er uden ansvar. Kontakt os venligst ved tvivlsspørgsmål.

 

Kemisk bestandighed

Koncentration i % Gummi TPE Polyamid Polypropylen (PP Copo) Polyurethan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Polyurethan (æter) Besthane / Besthane Soft Rustfrit stål (V2A, 1,4301, AISI 304)
1-Propanol + 0 + + 0 0 +
Acetaldehyd 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Acetone + 0 + + 0 x +
Acrylsyre > 30 °C - + x + x x -
Alkylalkohol + + 0 + 0 0 +
Alkylbenzener x 0 + 0 - - +
Aluminiumacetat, vandholdig + + + + x 0 +
Aminer, aliphatiske
0 0 + + x x +
Ammoniak, vandholdig 20 + + + + x x +
Ammoniumcarbonat, vandholdig + + - + x x +
Ammoniumchlorid
+ + - + x x 0(L)
Ammoniumhydroxid, vandholdig 10 - + - + x x +
Ammoniumnitrat, vandholdig 0 + + + 0 + +
Ammoniumsalte
- - - + - - -
Ammoniumsulfat, vandholdig 0 + + + + + +
Amylacetat, vandholdig 0 + + 0 x x +
Anilin (aminobenzen) x 0 0 + x x +
Benzin x x + 0 + + +
Benzol x x + x x x +
Bitumen x 0 + + + + +
Blegelud (natriumhypoklorit) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Bomuldsfrøolie x x + + + + +
Borax (natriumtetraborate) + + + + + + +
Borsyre, vandholdig 10 + + 0 + 0 + +
Brom x 0 x x x x x
Carbolineum x - + + x x -
Chromsyre, vandholdig 10 x 0 0 + x 0 +
Citronsyre, vandholdig 10 + + + + + + +
Cresoler
x x x 0 x x +
Cyclohexanol (hexalin, anol) 0 0 + 0 0 x +
Cyklohexanon 0 0 + 0 0 x +
Dietylenglykol + + 0 + 0 0 +
Diklorbenzen x x + 0 x x +
Dikloroethen x 0 - - x x -
Dimethylanilin
x 0 0 x x x +
Dimethylether 0 0 + x + + +
Dimethylformamid 0 + + + x 0 +
Diphenyl (biphenyl, dibenzol) x x - - x x +
Eddikesyre 30 x 0 x x x x +
Ethanol + 0 0 + + + +
Ether (diethylether) x 0 + x + + +
Ethylacetat (eddikeæter) 0 0 + 0 x x 0
Ethylen (ethen) x + 0 + + + x
Fedtsyrer (oleinsyrer)
x 0 + + 0 + +
Formaldehyd (methanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamid, ren (methanamid)
+ 0 + + x x +
Fosforsyre, vandholdig 10 0 + x + 0 + +
Furfural x x 0 x x x +
Garvesyre 10 + + + + 0 + +
Glycol (ethylenglycol) + + 0 + 0 0 +
Hexan x 0 + 0 + + +
Hydraulikvæske x x + 0 x x +
Isopropylæter (diisopropylæter) 0 0 x x + + +
Isopropylklorid x 0 + 0 x x -
Jernklorid, vandholdig 10 0 + x + 0 + x
Jernsulfat (jernvitriol) 10 + + 0 + 0 + +
Jodspiritus + + x + x x 0(L)
Kalciumsalte, vandholdig + + x + 0 0 +
Kaliumchlorid, vandholdigt (sylvin) 10 0 + + + + + +
Kaliumhydroxid, vandholdig 0 + + + 0 + +
Kaliumhydroxid, vandholdigt (kaustisk kali, kalilud)
0 + + + 0 + +
Kaliumsulfat
+ + + + + + +
Kalkfjerner, vandholdig 10 - - + + 0 + +
Karbontetraklorid x x + x x x +
Kaustisk soda (natriumhydroxid) + + + + x x +
Klor, hydrogenklorid x 0 x x x x x
Kobberchlorid, vandholdig + + 0 + 0 + x
Kobbersalte, vandholdige 10 - + x + 0 + -
Kulilte, tør 0 + + 0 x x +
Kviksølvchlorid, vandholdig
+ + x + + + 0(L)
Mælk
+ + + + 0 + +
Mælkesyre x + x + x x 0
Magnesiumsalte, vandholdige 10 + + + + 0 + 0(L)
Metylalkohol (metanol) 0 + 0 + + 0 +
Metylenchlorid (dichloromethan) x x x x x x +
Metyletylketon (butanon) x 0 + 0 x x +
Mineralolier x x + 0 + + +
Monobromobenzol (bromobenzol) x x + 0 x x +
Mørtel, cement, kridt + + + + 0 0 +
Myresyre 10 0 + x + x x +
Naftalin (mineralsk naphtha)
x 0 + 0 0 0 +
Natriumchlorid, vandholdigt (bordsalt) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Natriumfosfat, vandholdigt 10 + + + + + + +
Natriumhydroxid, vandholdigt (kaustisk soda)
10 + + + + x x +
Natriumkarbonat, vandholdigt (soda) 10 + + + + x x +
Natriumsilikat, vandholdigt 10 + + + + x 0 +
Natriumsulfat, vandholdigt („glaubersalt“)
10 0 + + + 0 + +
Natriumsulfid, vandholdigt 10 0 + + + 0 0 +
Natriumthiosulfat, vandholdigt (antiklor) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Nikkelchlorid, vandholdigt 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Nikkelsulfat, vandholdigt 0 + 0 + 0 + +
Oleinsyre (fedtsyre)
x 0 + + 0 + +
Oxalsyre, vandholdig 10 0 + 0 + x x 0
Ozon x 0 x 0 + + -
Palmitinsyre (hexadekansyre) x 0 + 0 0 + +
Planteolier x x + 0 + + +
Propan x 0 + + + + +
Råolie x x + + + + +
Rengøringsmiddelopløsning,
80 °C
+ + + 0 x 0 +
Røggas 0 - - - x x +
Saltsyre, vandholdig 30 0 + x + x 0 x
Sennep - - + + + + 0(L)
Skydrol x x + + x x +
Smør x + + + + + +
Smøreolie + + + + + + +
Spildevand - + + + 0 0 -
Stearinsyre, vandholdig x + + 0 x + +
Svovlsyre 0 + x + x x +
Terpentin
x x + x x x +
Toluen (methylbenzen) x x + x x x +
Triklorætylen x x 0 0 x x +
Urin + + + + 0 + 0(L)
Urinsyre, vandholdig 10 + + + + 0 - 0(L)
Vand (havvand) + + + + 0 0 0(L)
Vand op til 80 °C 0 + + 0 x + +
Vand, koldt + + + + + + +
Vaseline x 0 + 0 + + +
Vejsalt (opløsninger) + + + + 0 + 0(L)
Vinsyre, vandholdig 10 + + 0 + 0 + +
Xylen
x x + x x x +
Zinkchlorid, vandholdigt 10 + + 0 + x x x
Æblesyre
0 + + + x 0 +
Øl
+ + + + + + +
 
+   bestandig
0   bestandig under visse forhold
  ikke bestandig
L   tæring, revnedannelse
-   ingen oplysninger