Klassificering af hjul

Apparat-, industri- og sværlasthjul

Internationale standarder opdeler hjul i følgende kategorier:

 • apparathjul
 • transporthjul
 • sværlasthjul
Hver af disse anvendes til forskellige anvendelsesformål og underkastes forskellige testbetingelser.

 

Hjul til let last 
Transportudstyr 
Sværlast 

Apparathjul fra Blickle

Transporthjul fra Blickle

Sværlasthjul fra Blickle

Apparathjul og kompakte hjul anvendes som regel indendørs. De er beregnet til at kunne håndtere hastigheder på op til 3 km/t. De har en belastningsevne på op til 280 kg (apparathjul) eller 1.750 kg (kompakte hjul). De maksimerer manøvredygtighed og er letløbende, så rullemodstanden reduceres. De anvendes typisk til medicinsk udstyr, displaystandere, storkøkkenudstyr og lignende anvendelsesformål. Belastningsevnen for Blickle apparathjul og kompakte hjul testes på en prøvestand med roterende drejeskive i henhold til DIN EN 12530 / ISO 22881.

De væsentligste testbetingelser:

 • hastighed: 3 km/t
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hård, vandret overflade med forhindringer med en højde svarende til 3 % af hjuldiameteren
 • testvarighed: antallet af gange forhindringer krydses svarer til ti gange hjuldiameteren (i millimeter)
 • hviletid: maks. 3 minutter efter 3 minutters kørselstid

 

Transporthjul anvendes til indendørs og udendørs industrianvendelsesformål. De er beregnet til at kunne håndtere hastigheder på op til 4 km/t. De har en belastningsevne på op til 1.000 kg Transporthjul er modstandsdygtige over for miljømæssige faktorer, stort set vedligeholdelsesfri og kan fungere uden problemer i lang tid. De anvendes typisk til alle slags maskiner og udstyr udover paller, stillads, affaldscontainere og lignende. Belastningsevnen for Blickle transporthjul testes på en prøvestand med roterende drejeskive i henhold til DIN EN 12532 / ISO 22883.

De væsentligste testbetingelser:

 • hastighed: 4 km/t
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hård, vandret overflade med forhindringer i følgende højde: 5 % af hjuldiameter for hjul med blød hjulbane (hårdhed < 90 Shore A) 2,5 % af hjuldiameter for hjul med hård hjulbane (hårdhed ≥ 90 Shore A)
 • testvarighed: 15.000 omdrejninger med mindst 500 overkørsler af forhindringer
 • hviletid: maks. 1 minut efter 3 minutters kørselstid

 

Sværlasthjul anvendes til at håndtere tunge belastninger / eller høje hastigheder. De er særligt stærke i deres design. Hjulgafler med to hjul (dobbelthjul) anvendes også på dette område til at håndtere særligt tunge belastninger. Affjedrede hjul er særligt egnede, når der er behov for at undgå vibration under transport. De anvendes typisk på gaffeltrucks og selvkørende pallevogne og trucks, samlings- og transportsystemer samt lignende udstyr. Belastningsevnen for Blickle sværlasthjul testes på en prøvestand med roterende drejeskive ved en hastighed på 4 km/t i henhold til DIN EN 12532 / ISO 22883. Hjul beregnet til højere hastigheder testes for belastningsevne i henhold til DIN EN 12533 / ISO 22884.

De væsentligste testbetingelser i henhold til DIN EN 12532 / ISO 22883:

 • hastighed: 4 km/t
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hård, vandret overflade med forhindringer i følgende højde: 5 % af hjuldiameter for hjul med blød hjulbane (hårdhed < 90 Shore A) 2,5 % af hjuldiameter for hjul med hård hjulbane (hårdhed ≥ 90 Shore A)
 • testvarighed: 15.000 omdrejninger med mindst 500 overkørsler af forhindringer
 • hviletid: maks. 1 minut efter 3 minutters kørselstid

De væsentligste testbetingelser i henhold til DIN EN 12533 / ISO 22884:

 • hastighed: 6 km/t, 10 km/t, 16 km/t, 25 km/t (standard: maks. 16 km/t)
 • temperatur: +15 °C til +28 °C
 • hård, vandret overflade med forhindringer i følgende højde: 5 % af hjuldiameter for hjul med blød hjulbane (hårdhed < 90 Shore A) 2,5 % af hjuldiameter for hjul med hård hjulbane (hårdhed ≥ 90 Shore A)
 • testvarighed: antallet af gange forhindringer krydses svarer til fem gange hjuldiameteren (i millimeter)
 • hviletid: maks. 1 minut efter 3 minutters kørselstid