Pakkeudstyr

Kørehjul og styreruller fra Blickle

Det første trin til at sikre, at gods når sikkert frem til kunderne, er at sørge for, at det er omhyggeligt og pålideligt pakket. Plukning, optællings- og pakkeprocessen udføres ofte af en stationær, fuldautomatisk pakkemaskine. Der er endvidere en bred vifte af specialpakkesystemer, som leverer pakkeløsninger til mange forskellige produkter. Hjulene, der bruges af disse specialsystemer, har både styrings- og transportformål.

Lasthjul bruges til at transportere gods indeni selve maskinen. Disse hjul skal være slidstærke og yde lav rullemodstand ved høje hastigheder. Pakkemaskiner bruger også styreruller til at sikre, at gods føres og placeres med præcision. Disse styreruller skal have ekstremt lave tolerancer og koncentricitet, for at disse systemer fungerer korrekt.

Blickle har syv forskellige serier af styreruller i sit standardsortiment, hvilket sikrer, at den rigtige løsning kan fås til en bred vifte af maskin- og systemtekniske anvendelsesformål. FSTH-, FPOB- og FSVU-serierne er særlige velegnede til brug i pakkemaskiner. Alle tre har en meget højt niveau af koncentricitet og slidstyrke kombineret med lav rullemodstand. Hjulene i ALTH-serien eller de bløde polyurethanalternativer ALST og ALBS er typiske driftssikre lasthjul med en høj dynamisk belastningsevne.