Vilkår for brug

af den gratis CAD-downloadservice

Vi arbejder tæt og tillidsfuldt sammen med vores forretningspartnere.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (herefter "Blickle") leverer sine CAD-data til sine partnere (kunder) online, så dataene kan medtages i udviklingen af løbende kundeprojekter. Blickle leverer denne online-service frivilligt. Blickle bestemmer endvidere omfanget og typen af de downloadede data. Blickle forbeholder sig derudover retten til at indstille denne service helt eller delvist uden at begrunde det.

Vilkårene for brug af CAD er suppleret af datasikkerhedserklæringen datasikkerhedserklæringen.