Kvalitet, miljø og energi

Vi lægger stor vægt på kundernes tilfredshed og skånsom omgang med ressourcerne.

 • ISO-9001-kvalitetsstyring-Blickle

  Kvalitetsstyring

  Tillid fra kunderne er en stor post på vores kreditside. Denne tillid har vi opnået gennem kvalitet og pålidelighed. Takket være egen produktion og beslutningen om, at produkterne skal være "made in Germany", har vi kontrol over hele fremstillingsprocessen. Vi stræber efter at blive bedre hver dag. Eventuelle fejl opfatter vi som optimeringschancer. Blickle blev allerede i 1994 certificeret iht. DIN EN ISO 9001 som den første tyske hjulproducent. Vores kvalitetsstyringssystem har til formål at sikre vores høje kvalitetskrav på samtlige områder og for samtlige processer, så vi også er i stand til at støtte vores kunder i bestræbelserne på at opfylde deres egne kvalitetsmål. I den forbindelse spiller omfangsrige materiale- og produkttester en afgørende rolle. I vores test-laboratorie har vores ingeniører mange test-faciliteter til rådighed, herunder forskellige roterende teststande med op til 5,5 tons belastning, materialetestmaskiner og klima- og varmetestskabe. Det nyeste måleudstyr tester hjulene i henhold til DIN EN 12527-12533 og tester også til ødelæggelsespunkt. Det er en selvfølgelighed, at vi tester det første og det sidste emne fra hver produktionsserie og udfører løbende tester.

 • ISO-14001-miljøstyring-Blickle

  Miljøstyringssystem

  For Blickle er det et grundlæggende ansvar at have en bæredygtig drift. Af denne grund integrerede vi miljøstyringssystemet DIN EN ISO 14001:2009 i vores kvalitetsstyringssystem i april 2012. Dermed forpligter vi os til hele tiden at forbedre vores processer og produkter med henblik på deres miljøvenlighed. Udvikling af miljøvenlige produkter, skånsom omgang med ressourcerne i produktionsprocessen, brug af regenerativ energi og forståelse for miljøvenlig adfærd hos alle medarbejdere er kernemålene i vores miljøstyringssystem.

 • ISO-5001-energistyring-Blickle

  Energistyringssystem

  I 2014 indførte Blickle et energistyringssystem iht. DIN EN ISO 50001. Det er målet at minimere energiforbruget i alle virksomhedens afdelinger. Energistyringssystemet hjælper os i bestræbelserne på i endnu højere grad at aflaste miljøet, for eksempel ved reducering af CO2-udslippet. Derudover støttes alle medarbejdere i forsøget på at spare på energien og ressourcerne.