Blickle investerer i fremtiden

Byggeprojekterne i forbindelse med det nye polyurethanproduktionsanlæg og den nye administrationsbygning går efter planen

DB_2I de seneste måneder har der været flere årsager til at glæde sig hos Blickle: Ydremurerne i den nye administrationsfløj er færdige, og processen med at flytte ind i det nye polyurethanproduktionsanlæg er godt undervejs. Som en del af sin langsigtede strategi udvider Blickle produktionsområdet samt antallet af kontorpladser. Desuden bliver der bygget et nyt kundecenter med en kantine til personalet i Rosenfeld-hovedkvarteret.

I marts 2020 påbegyndte byggefirmaet byggeriet af polyurethananlægget hos Blickle. Det første spadestik til udvidelsen af administrationsbygningen blev taget den 29. september 2020, og byggeriet skal efter planen stå færdig i starten af 2023. I de kommende år forventer Blickle stigende efterspørgsel efter alle produktsegmenter, da endnu flere kunder i hele verden beror på hjul- og rullespecialistens kompetencer. Særligt inden for polyrethanhjul- og ruller forventer Blickle en vækst, der ligger over gennemsnittet. Af denne årsag øges polyurethanproduktionsområdet med 24.000 kvadratmeter med den nye bygning, der giver plads til cirka 100 nye kontorpladser. Produktionsbygningen er direkte forbundet til logistikcenteret for at sikre effektive produktionsprocesser. Det nye polyurethankompetencecenter indeholder et laboratorium med moderne udstyr. De over 200 nye kontorpladser, der medfølger af administrationsudvidelsen, er udviklet som moderne arbejdspladser med specifikke områder til at trække sig tilbage og kommunikere.

Blickle spiller en vigtig rolle som den største arbejdsgiver i Rosenfeld. Cirka 900 af koncernens 1200 medarbejdere arbejder på hovedkvarteret i øjeblikket. Med den største investering i virksomhedens historie har Blickle sendt et klart signal om sin forpligtelse til at drive virksomhed i Tyskland. "Coronaviruspandemien har endnu engang vist os, at vi har truffet det rigtige valg, hvad angår kvalitet og produktion, der er 'fremstillet i Tyskland' af lokale medarbejdere", siger David Blickle, administrerende partner i Blickle. "Med vores stærke vækst har vi et meget stort behov for kvalificerede medarbejdere", fortsætter Blickle. På trods af de vanskelige betingelser ønsker Blickle at fortsætte sin vækst i 2022, både hvad angår salg og antallet af medarbejdere. Ledelsen ser optimistisk på disse muligheder.Tidslinjevideoer over Blickles byggeprojekter

Polyurethananlæg

Administrationsbygning