Opdateret status: Corona virus – du kan fortsat få leveret Blickle hjul

20.03.2020 - Udover kvaliteten af vores hjul "Made in Germany" og vores store ekspertise og kompetence i at frembringe de rigtige løsninger, så er det især tilgængeligheden og hurtige levering af vores produkter, der har bidraget til vores positive omdømme og vores position som en førende producent af hjul på verdensplan. Med hensyn til virkningen af Corona virus på produktions- og leveringskapacitet, kan vi i øjeblikket bekræfte den fortsatte tilgængelighed og hurtige levering af Blickle hjul. På grund af det høje niveau af lodret integration i vores produktionsanlæg i Rosenfeld, Tyskland og vores meget store lager af råvarer, ser vi i øjeblikket ingen begrænsninger for tilgængeligheden af vores produkter og vores andre ydelse.
Naturligvis er og forbliver vores partneres og medarbejderes sundhed og sikkerhed vores højeste prioritet. Derfor har vi også iværksat betydelige beskyttelsesforanstaltninger, ligesom vi også overvåger den aktuelle udvikling meget nøje for at forhindre Corona Virus i at sprede sig yderligere.

Skulle du have spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.