Logistikudvidelse-Blickle

Nyopførelse af et højlager

Tårnhøje forventninger: 40 meter højt bliver det nye højlager, som dermed overstiger det bestående lager med 13 meter.

Rosenfeld, juni 2015. Det er ikke mere end 5 år siden, at Blickle opførte logistikcenteret, som var den største investering i virksomhedens historie indtil da. På grund af virksomhedens rivende udvikling er der ikke længere tilstrækkelig plads på lageret. Man anlagde imidlertid et udvidelsesareal ved siden af højlageret under byggeriet i 2010, som nu kan bruges til at opføre yderligere en lagerbygning.  Rosenfelds kommnunalbestyrelse godkendte enstemmigt byggeansøgningen. Borgmesteren Thomas Miller kaldte udvidelsen "en dejlig bekræftelse på, at Rosenfeld er virksomhedens hovedsæde". Byggeriet startede i begyndelsen af juni 2015. Reolerne opstilles frem til august, derefter beklædes det nye lager. "Vi vil starte prøvedriften inden slutningen af året", siger direktøren Walter Wager.