Nemt at trække og skubbe

Brug af optimerede hjul gør anstrengende aktiviteter mærkbart lettere

Ud over at løfte, holde, bære og anbringe er skubbe og trække nogle af de aktiviteter, der udføres oftest, når personer skal flytte belastninger manuelt. Disse fysisk anstrengende aktiviteter er især almindelige inden for produktion og logistik, og de udgør en betydelig risiko for medarbejderne. Afhængigt af vægten på de varer, der transporteres, kan det at trække og skubbe dem kræve megen kraft, og det kan med tiden overbelaste muskler, sener, ledbånd og led. Dette kan påvirke rygsøjlen, knæene, hoften og hele hånd-arm-skulder-området.

For at mindske risikoen for personskader og sygdomme har mange lande indført retningslinjer, der begrænser den maksimale belastning, der må transporteres manuel. I Tyskland gælder lasthåndteringsforordningen (Lastenhandhabungsverordning). Eksperter anbefaler, at vi ikke bruger mere end 15 % af vores maksimale muskelkraft ved udførelse af vedvarende aktiviteter. Problemet er, at muskelkraften varierer meget fra person til person. Det er også meget vanskeligt at foretage en nøjagtig bedømmelse af, hvor megen kraft der er påkrævet til at skubbe eller trække en belastning i praksis. Derfor er det næsten umuligt at fastlægge bestemte grænser, som arbejdsgiverne og medarbejderne kan bruge som rettesnor.

130 millioner sygedage årligt på grund af knogle- og muskelsygdomme

Det gør det endnu mere vigtigt at sørge for, at arbejde, der udføres ofte, gøres så ergonomisk som muligt. Hvis du har brug for beviser, behøver du bare at kigge på statistikken over sygedage. Ifølge den årlige sundhedsrapport, der offentliggøres af det tyske forbund af virksomhedssygekasser [Dachverband der Betriebskrankenkassen] (BKK) er knogle- og muskelsygdomme ofte den primære årsag til sygefravær. Ifølge det tyske institut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen [Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin] (BAuA) var dette problem årsagen til 130 millioner sygedage i 2015. Det vil sige, at vævsrelaterede sygdomme samt knogle- og muskelsygdomme koster den tyske økonomi 25 milliarder euro, svarende til 0,8 % af landets bruttonationalindkomst. Økonomisk set har virksomhederne derfor god grund til at forbedre arbejdsforholdene.

En af grundene til disse alarmerende tal er de demografiske forandringer. I mange lande bliver man ved med at arbejde i en højere alder. Ældre medarbejdere har en større tendens til at blive ramt af sundhedsmæssige problemer, såsom ryg- eller ledsmerter. Risikoen er størst for medarbejdere inden for produktion, logistik eller bygge- og anlægsarbejde. Disse erhverv indebærer ofte opgaver, hvor man skal trække eller skubbe, og derfor udgør de en stor belastning for kroppen.

Modstand øger kraftanstrengelse

Egentlig gør træk og skub af belastninger arbejdet nemmere. Hvis noget er for tungt til at man kan holde eller bære det, anvender man ofte køretøjer og transportudstyr med hjul til at mindske den nødvendige kraftanstrengelse. Men det kan også være trættende at bevæge denne form for udstyr rundt. Og det skyldes den modstand man støder på ved igangsætning, under kørslen, ved retningsskift eller når man kører over en forhindring. Modstanden afhænger af en række faktorer, eksempelvis den overflade udstyret kører på, vægten af belastningen samt lejetypen og hjulmonteringen. Men kvaliteten af de hjul, der anvendes, er også af særdeles stor betydning.

Igangsætnings- og rullemodstand opstår hver gang man trækker eller skubber en belastning. Der skal altid udøves kraft for at få et stationært hjul sat i gang, og det kræver også kraft at holde det i bevægelse. Hjulbanen trykkes hele tiden sammen og udvider sig igen, når man ruller en belastning hen over gulvet, så der går noget energi tabt på grund af den indvendige friktion i hjulbanematerialet. Og det forårsager rullemodstanden. En måde man kan mindske rullemodstanden på er ved at øge hjulenes diameter, men det er også vigtigt at vælge den optimale hjulbane. Afhængigt af hvilken geometri, fasthed og elasticitet, der vælges, kan det gøre en stor forskel.

Yderligere kraft er nødvendig ved hvert retningsskift

Brug af drejelige hjul øger svingmodstanden ved mange aktiviteter, som indebærer skub og træk. Denne modstand er årsagen til den kraftanstrengelse, der er nødvendig til at bevæge et hjul til den ønskede position i forbindelse med retningsskift. Ud over ovennævnte faktorer påvirkes svingmodstanden også af udsvinget på hjulgaflen, dvs. den vandrette afstand mellem center på hjulgaflens drejekrans og hjulets aksel. Blickles hjulgafler er designet med udsving, der er beregnede til at minimere svingmodstanden.

Polyurethanbaner giver store fordele

En række af vores produkter anvender vores egne udvikledepolyurethanbaner Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® og Blickle Besthane® Soft. De kombinerer fremragende køreegenskaber med stor elasticitet. Deres yderst lave igangsætnings- og rullemodstand gør dem til ideelle løsning til stort set alle anvendelsesformål.

Et eksempel er vores nye ALB-hjulserie. Den er specialdesignet til krævende anvendelsesformål inden for intern logistik og har en hjulbane af høj kvalitet med optimeret geometri. Den er fremstillet af reaktionsstøbt polyurethan-elastomer Blickle Besthane. Dens elasticitet er meget høj, og hjulbanen runder en smule, hvilket er en særlig egenskab. Dermed mindskes kontaktfladen, og sammenpresningen og udvidelsen under kørsel bliver også mindre. Resultatet er en op til 40% lavere rullemodstand sammenlignet med andre hjul med polyurethan bane. Og det gør køretøjer og transportudstyr, der er udstyret med ALB-serien, meget nemmere at skubbe eller trække. Med en hårdhed på 92° Shore A har Blickle-hjulbanen en fremragende dynamisk belastningsevne. Og det sætter hjulene i stand til at klare højere hastigheder.

Stor vertikal integration og strenge testprocedurer

Vores interne testlaboratorie har en specialiseret station til beregning af igangsætnings-, rulle- og svingmodstanden. Laboratoriet bruges også til test af kørsel hen over forhindringer. Disse tests er strengere end de påkrævede standarder. Det sikrer, at vores hjul lever op til de gældende krav.

Vores sortiment af hjul gør det meget nemmere at skubbe og trække belastninger i enhver situation, og det mindsker også sundhedsrisikoen betydeligt.