Elevbesøg-Handelsskolen Hechingen

Elever på opdagelsestur på fransk

Frankrig er uden tvivl en af Tysk-
lands vigtigste handelsparterne. Eleverne fra de erhvervsrettede gymnasier i Hechingen havde mulighed for at lære mere om den økonomiske betydning af den tysk-franske forbindelse i sidste uge hos virksomheden Blickle i Rosenfeld.


Efter initiativ fra den tysk-franske ungdomsorganisation holdt forskellige virksomheder åbent hus for elever. Denise Blickle, som er medlem af ledelsen hos Blickle Räder+Rollen, er selv fra Frankrig; det var derfor et stort anliggende for hende, at virksomheden deltog i projektet. 17 elever fra handelsgymnasiet og det social-videnskabelige gymnasium i Hechingen besøgte virksomheden sammen med deres fransklærer Dietmar Emperle.

I en præsentation på fransk fortalte Export Area Manager Frank Lühe om forretningsforbindelserne med Frankrig og førte eleverne gennem virksomheden. Der produceres udelukkende i afdelingen i Rosenfeld. Medarbejderne i eksportafdelingen kommunikerer på fransk med Blickle-afdelingen i Frankrig og det canadiske salgsselskab. I den afsluttende diskussion stillede eleverne spørgsmål på fransk og fik dermed demonstreret deres gode sprogkundskaber.

Thomas Katz fra personaleafdelingen og Linda Weisser, som er under uddannelse hos Blickle, svarede på spørgsmål om temaet uddannelse. Linda Weisser var selv i udlandet i et semester sidste år og kunne på baggrund af sin erfaring fortælle eleverne, hvor vigtigt det er at kunne fremmedsprog.