Jubilæum hr. Wager

Direktør fejrer sit 40-års-jubilæum hos Blickle

Den 1. juli blev direktør Walter Wager hædret med en festlig sammenkomst i forbindelse med hans 40-års-jubilæum hos Blickle i Rosenfeld.

I sin tale berettede direktør Reinhold Blickle om Walter Wagers karriere hos Blickle. Efter afslutningen på sit studium på handelshøjskolen i delstaten Baden-Württemberg startede hr. Wager hos Blickle den 1. Juli 1974. Allerede som 22-årig overtog han ledelsen af bogholderiet og blev derefter udnævnt til chef for virksomhedens finans- og regnskabsvæsen. I mange år var han også ansvarlig for driftsledelsen i den opadstræbende virksomhed, da han havde erhvervet sig et godt kendskab til den daglige drift og altid havde haft en fremragende teknisk forståelse. I 1991 fik hr. Wager tildelt prokura, og den 10. januar 2005 blev han udnævnt til direktør ved siden af Reinhold Blickle.

Reinhold Blickle hædrede direktørens rolle i forbindelse med opbygningen og udvidelsen af Blickle-koncernen. "Hr. Wager har en stor andel i, at virksomheden Blickle ser ud som den gør i dag", sagde Reinhold Blickle. I 1974, da han startede hos Blickle, havde virksomheden 88 medarbejdere i hele verden; i dag har den mere end 750 ansatte i 16 forskellige lande.

Walter Wager takkede i sin tale for tilliden, som han i mange år har nydt fra Reinhold Blickle og de andre Blickle-familiemedlemmer. Desuden takkede han alle medarbejdere for det gode samarbejde igennem 40 år og udtrykte sit håb om, at han kan varetage sine opgaver hos Blickle i mange år endnu.