Via hjulserierne kommer du direkte til siderne i online-kataloget. Til hver hjulserie finder du de passende drejelige og faste gafler på de efterfølgende sider. Når du bladrer i online-kataloget, kan du hente produktdetaljerne via tabel-visningen.

Leveringsprogram

Apparathjul og designhjul

Gummihjul

Hjul og ruller med luftgummihjul og superelastisk bane

Polyurethanhjul

Polyamid- og polypropylenhjul

Støbejerns- og stålhjul

Sporkranshjul

Rustfrie hjul

Varmebestandige hjul

Affjedrede hjul

Kompakte ruller og hjul med indbygget stillefod

Styreruller

Hjul og ruller til palleløftere

Træk- og kørehjul

Baner og bandager