Blickle produktinformation

iht. produktansvarsloven

I henhold til producentens ansvar for sine produkter, som er defineret i den tyske produktansvarslov (§ 4) og den tyske lov om anlægs- og produktsikkerhed (§ 4, afs. 2 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, EU-direktiv 2001/95/EF), skal alle informationer om Blickles produkter i dette katalog og på internettet overholdes. Tilsidesættelse af informationerne fritager producenten for ansvar.